Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Fakta og historie

Noen nøkkeltall

 • To campuser
 • 6 fakulteter + lærerutdanning
 • 23 institutter
 • 1 museum
 • 14 171 studenter (2022)
 • 59 % kvinner / 41 % menn (studenter) (2022)
 • Uteksaminerte kandidater (vår 2022) - tre- og fireårige bachelor- og yrkesutdanninger 1663, ett- og toårige mastergrader 801, femårige master- og profesjonsutdanninger 194
 • 367 ph.d.-avtaler (2022)
 • 43 avlagte doktorgrader (2022)
 • 24 av de avlagte doktorgradene av kandidater med utenlandsk statsborgerskap (2021)
 • 356 Utveksling – utreisende (2022)
 • 514 Utveksling – innreisende (2022)
 • 196 Utenlandske studenter (ikke utvekslingsstudenter) (2022)
 • 1.64 milliarder kroner i budsjettramme for 2022
 • 1554 årsverk (tilsatte) (2022)
 • 53 % kvinner / 47 % menn (tilsatte, årsverk) (2021)
 • 541 administrativt tilsatte / 997 vitenskapelig tilsatte (2021)
 • 1159,3 publiseringspoeng (2021)
 • 11 æresdoktorer

Historie

Universitetet i Agder ble universitet i 2007, men røttene spenner over mer enn 190 års historie. Vil du vite mer om vår historie, kan du se videoen og lese gjennom tidslinjen nedenfor.

Historikk tidslinje

1828

Kristiansand Museum grunnlagt

1839

Stiftsseminaret blir etablert på Holt prestegard

1877

Seminaret flytte til Kristiansand – blir til Kristiansand Lærarhøgskole KLH

1920

Sjukepleiarutdanninga startar i Arendal

1960

Rektor Halvor Vegard Hauge lanserer ideen om eit universitet på Sørlandet

1962

Agder Akademi blir danna

1962-1979

"Universitetsundervisningen i Kristiansand" UVIK, ein filial av UiO

1963

"Universitetskomiteen for Sørlandet" blir oppretta av Akademiet og Museet

1965-70

Agder musikkonservatorium AMK startar ved Kristiansand musikkskole

1966

"Komiteen for Økonomisk College i Kristiansand"

1967

Sørlandets tekniske skole SøTS, seinare Agder ingeniør- og distriktshøgskole AID, blir etablert i Grimstad

1969

Agder distriktshøgskole ADH startar i Kristiansand

1976

Vest-Agder Sykepleierskole VASH, seinare Kristiansand sykepleierhøgskole KSH, opnar i Kristiansand

1994

Seks høgskoler på Agder blir slått saman: Høgskolen i Agder HiA får verksemder i Kristiansand, Grimstad og Arendal. Oddvar Haugland blir høgskoledirektør, Knut Brautaset rektor

1995

Regjeringsvedtak om ny HiA-campus på Gimlemoen i Kristiansand

1998

Regjeringa med statsråd Jon Lilletun oppnemner Mjøsutvalet til å utgreie høgre utdanning etter år 2000

2000

Mjøsutvalet tilrår samrøystes at høgskoler skal kunne kvalifisere seg til universitetsstatus.
Ernst Håkon Jahr tar over som rektor i august

2001

Stortinget vedtar samrøystes kriteria for universitetsopprykk.

Ny campus blir opna på Gimlemoen av statsminister Kjell Magne Bondevik

2002

Agder Akademi gjenoppstår som Agder Vitskapsakademi AVA

2004

HiA har over 8.300 studentarFørste større EU-prosjekt med HiA som hovudaktør

2005

Første disputas på eige dr.gradsprogram, i nordisk språkvitskap.

Universitetssøknaden blir sendt

2006

Avtale med Ugland Eiendom AS om bygging av ny campus i Grimstad

2007

HiA får akkreditering som universitet i juni.
Torunn Lauvdal tar over som rektor i august.
Kongen i statsråd vedtar at HiA blir Universitetet i Agder frå 1. september.
Offisiell opning av UiA ved Kronprinsesse Mette-Marit 20. november

2010

Offisiell opning av Campus Grimstad ved Kronprinsesse Mette-Marit

2010-14

Diskusjon og strid om evt. fusjon med Høgskolen i Telemark. Styret sa til slutt nei til fusjon

2012

Femårsjubileet feira m.a. med dei første seks æresdoktorane

2014

Første Senter for framifrå utdanning, i matematikkdidaktikk

2015

Første Senter for forskingsdriven innovasjon, i utaskjærs mekatronikk.
Tor A. Agedal går av som universitetsdirektør, Seunn Smith-Tønnessen tar over

2016

Frank Reichert tar over som rektor 1. januar

2017

Mechatronics Innovation Lab (MIL) opna i Grimstad.
UiA har 13.000 studentar.
Agder Naturmuseum og Botanisk hage blir del av UiA.
10-årsjubileet feira med stor fest i Kilden 28.11.
Fem nye æresdoktorar utnemnde

2019

Sunniva Whittaker tar over som rektor for UiA fra 1. august.