0
Hopp til hovedinnhold

Campusutvikling

UiA lager nå en ny utviklingsplan for begge campus. Vi jobber for å utvikle og tilrettelegge for rasjonell bruk av arealer, som støtter opp under UiAs faglige og strategiske prioriteringer. Prosjektet ledes av prosjektleder fra Statsbygg i samarbeid med prosjektleder fra UiA. 

Mer om prosjektet

Nyheter om prosjektet

Plan for campusutviklingen

Oppstart

Mars

Kartlegging av behov og mål for utviklingen

Workshopperiode

Mai og juni

Status

Juni

Oppsummering av utbytte av workshopene

Styresak

Januar

Ferdige planer

Har du innspill?

Dine innspill til planen er verdifulle for fremtidens campus. Her kan du si din mening om campusutviklingen.

Ditt svar er anonymt.

Innspillet går til prosjektledelsen og brukes i campusutviklingen.

Send studiet på mail