0
Hopp til hovedinnhold

UiA Campus - et attraktivt arbeids- og studiested

Campusutviklingsplanen skal ligge til grunn for videre utvikling av våre campus i Grimstad og Kristiansand.

Prosjektet ledes av UiA i samarbeid med Statsbygg.

Mer om prosjektet

Plan for campusutviklingen

Workshops og fokusintervjuer

November

Læringsarena, samarbeid, grønn campus og forskning.

Ferdig utkast

Desember

Førsteutkast for campusutviklingsplanen.

Høring

Februar-april

Utkast ut på høring i flere instanser.

Styrebehandling

Mai

Styret behandler den ferdige planen.

Nyheter om prosjektet