0
Hopp til hovedinnhold

Roger Säljö, født 1948, professor, Gøteborgs universitet

Professor Roger Säljö er en svært sentral europeisk forsker innen fagfeltet utdanningsvitenskap. I Skandinavia kjenner studenter og undervisere hans navn blant annet fra lærebøker i pedagogikk og det sosiokulturelle perspektivet på læring og utvikling. Forskere har i årevis hatt glede av hans imponerende produktivitet på publikasjonsfronten, og han er medlem av redaksjonsrådene i en rekke vitenskapelige tidsskrifter.

Roger Säljö var en viktig brikke i oppbyggingen av doktorgradsprogrammet i matematikkdidaktikk ved UiA. Som gjesteprofessor og professor II ved Institutt for matematiske fag har han veiledet til doktorgrad i matematikkdidaktikk. Han har også undervist på flere doktorgradskurs knyttet til doktorgradsspesialiseringen i matematikkdidaktikk, og vært opponent ved flere seminarer for ph.d-kandidater.

Også i sitt virke som professor II på Institutt for pedagogikk har han vært sentral i utviklingen og gjennomføringen av ph.d.-programmet, samt undervisning for og veiledning av doktorgradsstudenter ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Send studiet på mail