0
Hopp til hovedinnhold

Jaakko Seikkula, født 1953, professor, University of Jyväskylä, Finland

Jaakko Seikkula er utdannet klinisk psykolog og familieterapeut og arbeider til daglig som professor i psykoterapi. Han har gitt vesentlige bidrag til utviklingen av fag- og forskningsmiljøet i psykososialt arbeid ved Universitetet i Agder.

Han er bredt teoretisk orientert i sitt fagfelt. Hans vitenskapelige arbeidsmåte kjennetegnes ved at han insisterer på å forankre arbeidet i konkrete erfaringer i møte med mennesker i krise. Hans vitenskapelige arbeider har hatt og har fremdeles stor innflytelse i akademiske og kliniske fagmiljøer verden over.

Den første kontakten mellom UiAs fagmiljø og Jaakko Seikkula var i 1997. Dette ble begynnelsen på et langvarig og omfattende vitenskapelig samarbeid med flere fagmiljøer på Sørlandet. Han har hatt betydning både for profesjonsutøvere i kommuner og på sykehus i tillegg til vitenskapelig ansatte ved UiA. I løpet av de siste 20 årene har han støttet utviklingen av kompetente fagmiljøer og en god forskerkultur på Sørlandet, og har på ulike måter bidratt til å styrke universitetets internasjonale nettverk.

Send studiet på mail