MOSO

Har fått god støtte fra forgjengeren til UiA Nyskaping og Innoventus Sør, og har mottatt pengestøtte fra flere fond. Nå skal han i gang å søke forskningsmidler og han har fått et tilbud om tilskudd på 700.000 fra Innovasjon Norge

Petter Mathisen

Dosent ved Fakultet for Humaniora og pedagogikk & PULS

Ifølge Petter Mathisen selv er ikke han den typiske gründeren. Han jobber med mentorskap og veiledning i høyere utdanning ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) på UiA, og hadde ikke tenkt på at hans forskning fra Humaniora og pedagogikk kunne kommersialiseres. Nå jobber han, sammen med Cato Bjørndal ved UiT, med en programvare kalt MOSO – Mentoring and Observation Software.

Ideen til MOSO kom da de første nettbrettene ble vanlig. Han hadde forsket mye på veiledning i høyere utdanning. Spesielt hvordan teknologi kan brukes innen all slags veiledning, for eksempel innen oppgaver, praksis, øvelsessituasjoner, trening og laboratorier.

Nå kan for eksempel en sykepleierstudent eller en lærerstudent planlegge oppgaver og gjennomføre praksis, og få tilbakemeldinger via programvaren i sanntid av veileder eller medstudenter. Den er tilgjengelig på pc, nettbrett og smarttelefon, og kan brukes i alle faser av arbeidet.

MOSO har fått veldig god respons, og nå skal betaversjonen testes både i Norge og i utlandet. Mathisen er spesielt stolt over at utenlandske utdanningsinstitusjoner har bedt om å få være med å teste programvaren. Det må bety at han har skapt noe som etterspørres.

Han er veldig spent på tilbakemeldingene på produktet, og gleder seg til å etter hvert selge dette til andre utdanningsinstitusjoner. På sikt kan denne utvides til andre som benytter praksisveiledning, for eksempel politiet og militæret. 

De siste årene har UiA fått mye mer fokus på å at all forskning kan kommersialiseres, og dermed har også tankegangen om dette blitt indoktrinert hos de som ikke har ”den klassiske bakgrunnen”, som Mathisen selv sier. ”Det er masse patentidéer på UiA, men tanken på å komme fra HumPed og tenke kommersialisering av noe er så fremmed.”

Mathisen er nok ikke alene om å tro at kommersialisering av forskning kun er mulig hvis det kommer fra Fakultet fra Teknologi og Realfag, men dette er altså feil. Han sier videre at det er høyt sannsynlig at det kommer flere prosjekter fra HumPed, for det er mye spennende som skjer der. 

Har fått god støtte fra forgjengeren til UiA Nyskaping og Innoventus Sør, og har mottatt pengestøtte fra flere fond. Nå skal han i gang å søke forskningsmidler og han har fått et tilbud om tilskudd på 700.000 fra Innovasjon Norge.

Mathisen utelukker ikke at han er med på de neste prosjektene fra HumPed, for han har lært mye som gründer og synes det har vært ekstremt interessant å starte selv. 

Mer om MOSO eller andre spennende forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til veiledning i yrke og utdanning.

Video om prosjektet som ledet frem til MOSO

Petter Mathisen sin forskning.