Innoverer hobbyen sin

Idéen oppstod ved å kombinere hans hobby, sportsfiske, og undervisningsfaget informasjonssystemer.

Tom Roar Eikebrokk

Professor ved institutt for informasjonssystemer

Tom Roar Eikebrokk er professor ved instituttet for informasjonssystemer, ved Universitetet i Agder. Han har hovedfag i skogøkonomi fra Norges Landbrukshøgskole (nå UMB), hovedfag i administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH), og doktorgrad i økonomi også fra NHH. 

InnoFish var en idé som oppsto delvis før han kom til UiA og mens han har arbeidet her. Ideen om en smart sluk basert på sensorsystemer og med programmerbar kroking, oppstod ved å kombinere hans hobby, sportsfiske, og undervisningsfaget informasjonssystemer. Innofish ble etablert som selskap i 2009.

Tom Roar så at det var et var et behov innen sportsfiske å gjøre catch and release mer skånsomt for fisken og bærekraftig. Han ville derfor utvikle avanserte wobblere og sluker, med krokingssystemer som reagerer når fisken biter ved bruk av sensorer. Når fisken er landet og skal slippes løs, er det ikke nødvendig å ta den på land, kan avkrokingen gjøres mens fisken er på land ved bruk av teknologi. Dette gjør at folk kan fortsette å holde på med en kjærkommen hobby og rekreasjon, uten at det har negative påvirkninger på fiskens velvære. Det er estimert at omlag 1 million arbeidsplasser i USA er knyttet til sportsfiske.

InnoFish har de siste årene fokusert med å bevise at konseptet faktisk virker. De har utviklet prototyper og testet de på levende fisk, for å få bekreftelse på at wobbleren oppdager at fisken biter og kroker den, samt avkroker den.

Fokuset fremover vil være å komme i kontakt med potensielle investorer i Norge, som er en stor utfordring. De har et innovativt og godt teknologisk konsept, som det er behov for i markedet. InnoFish har patent i USA, Norge og Europa.

Arbeidet med InnoFish startet før UiA var klare med støtte og veiledning til nyskaping og forretningsutvikling. For å komme igang har de fått hjelp av Connect Norge på Sørlandet og Innoventus Sør i idéutvikling.

Han har alltid hatt ideer til små og store innovasjoner, men aldri gått så langt som med InnoFish. 

Han kunne absolutt tenke seg å delta i etableringen av et selskap igjen.

«Jeg har lært mye av prosessen. Selv om det har vært mye arbeid har prosessen gitt mye positivt tilbake, selv om vi ennå ikke er i mål med InnoFish»

Se video av hvordan produktet fungerer her.

Skrevet av Emeli Høvik Jørgensen.

Send studiet på mail