Masterstudent med en gründeridé i magen?

Masterstudenter som har en god idé med forretningspotensial og som ønsker å bruke opptil 12 måneder som heltidsgründere, kan få støtte til å sette ideen ut i livet.

Forskningsrådet står bak STUD-ENT som har til hensikt å få flere gründere og nye suksessbedrifter med utgangspunkt i ideer fra studenter ved norske universiteter og høyskoler.

Er dette aktuelt for deg?

Ta kontakt med Maiken Græsli, som jobber med studentsatsingen på UiA. Søknad om STUD-ENT-prosjekt skal godkjennes av Universitetet i Agder, men sendes inn av studenten(e).

STUD-ENT retter seg mot masterstudenter i siste studiefase og nylig utdannede masterkandidater som

  • har en kunnskapsbasert ide med forretningspotensial
  • har gründerevner og/eller skolering i entreprenørskap
  • ønsker faglig og kommersiell bistand for å realisere ideen sin
  • vil jobbe med realisering av ideen som et fulltidsprosjekt etter avlagt mastergradseksamen

"UiA-studenter har totalt sendt inn fem søknader på de tre årene ordningen har eksistert, og fått tilslag på tre av dem. Det er et utrolig høyt nivå på UiA, og vi håper selvsagt at vi får minst 1 godkjent søknad i år også!" sier Maiken Græsli.

Send studiet på mail