Besøk av Statsråd Iselin Nybø

A-blokka, Nyskapingsbrakka, Global Lounge og lærerutdanningens lokaler i Sigrid Undsets hus var stoppesteder da minister Nybø ble tatt med på vandring mellom bygg, tema og studieretninger på sitt besøk på UiA. I løpet av tre korte timer fikk statsråden 20 kortere innlegg fra studenter og ansatte ved universitetet.

Statsråden besøkte UiA Nyskaping og lærerstudentene Carl August Trondrud og Bård Bergkvist gjorde en analog presentasjon av selvutviklet samhandlingsportal for lærere og lærerstudenter.

Deling for Læring presenterte

– Industrien ser etter proven technology, at det faktisk fungerer. Derfor skal vi i gang å teste nå, kunne Jørn Folmar Nilsen (t.v) og Emil Mühlbradt Sveen fortelle da de presenterte DropTech – et prosjekt som handler om kjemikaliebruk i oljeindustrien. De to tar en master i mekatronikk og har nettopp fått 1 million kroner i støtte fra Norges forskningsråd i STUD-ENT-prosjektet.

Jørn og Emil

UiA Nyskaping takker for besøket, og ser frem til flere besøk av Departement og Storting.

Send studiet på mail