FOR STUDENTER

UiA Nyskaping er UiA sin innovasjonssatsing. Som student ved UiA får du hjelp med din forretningsidé. Vi er et lavterskeltilbud som møter deg og din idé på ditt nivå, og tilpasser et løp som passer best for deg. Våre tjenester er gratis for studenter, og vi tar heller ikke eierandel i ditt selskap.

Studentmentor

mentor ikon

Når du melder inn din idé til UiA Nyskaping får du tilgang til gratis rådgivning fra studentmentorer. Dette er studenter fra et fagmiljø relevant til din idé som bistår med veiledning og råd. Mentorene er ansatt i deltidsstillinger hos UiA Nyskaping, og har selvsagt taushetsplikt.

VIL DU BLI STUDENTMENTOR?

Har du lyst til å dele av din kunnskap? Vi lyser ut betalte deltidsstillinger ca 2 ganger årlig på Kompetansetorget

Studentinkubator

cubator ikon

Som en del av UiA Nyskaping blir du en del av vår studentinkubator. Vår inkubator inkluderer et kreativt kontorfellesskap hvor du kan sitte og jobbe med dine idéer.

Kontakt oss og få en plass allerede nå.

Næringslivsmentor

rådgiving ikon

Når du har jobbet med idéen din en stund kan du få næringslivsmentor! Du presenterer din idé til et panel bestående av 4-6 mentorer fra næringsliv/arbeidsliv. De kommer med innspill, bransjekunnskap eller nettverk son du kan dra nytte av. I etterkant velges det én hovedmentor som følger ditt prosjekt i ett år.

Næringslivsmentor er et samarbeid mellom UiA Nyskaping, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Handelshøyskolen Executive.

Kompetansemegler

kompetanse

Vi har god kunnskap om de ressurser og aktører som er tilgjengelig for å hjelpe deg videre. Vi vil veilede deg til å benytte UiAs og regionens ressurser på best mulig måte. I tillegg hjelper vi deg med direkte kontakt til aktører i virkemiddelapparatet som kan hjelpe deg videre med kommersialisering, patentering og finansiering.

Kunnskap

kunnskap ikon

Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon driver forskning innenfor entreprenørskap og innovasjon, og er ansvarlig for utdanning innenfor feltet. Hos dem kan du øke ditt eget kunnskapsnivå.

Kompetansetorget

— DER STUDENTER OG BEDRIFTER MØTES

Har du forslag til oppgavesamarbeid mellom student og bedrift?