FOR STUDENTER

UiA Nyskaping er UiA sin satsing på studententreprenørskap. Som student ved UiA kan du få gratis hjelp med din forretningsidé. Alle forretningsideer begynner med mye uklart og mange usikkerheter. Vi på UiA Nyskaping er er et lavterskeltilbud som møter deg og din idé på ditt nivå, og bidrar med kompetanse og kunnskap som skal hjelpe deg å vurdere din idé! Våre tjenester er gratis for studenter, og vi tar heller ikke eierandel i ditt selskap.
Høsten 2021 piloterer vi "UiA Førstehjelp", en finansieringstilbud for oppstartsprosjekter rettet mot UiA studenter. Ta kontakt med oss for spørsmål og informasjon om hvordan du kan søke!

Studentmentor

mentor ikon

Når du melder inn din idé til UiA Nyskaping får du tilgang til gratis rådgivning fra studentmentorer. Dette er studenter fra et fagmiljø relevant til din idé som bistår med sparring, veiledning og råd som tar din ide fra å være en tanke til å bli et konsept. Mentorene er ansatt i deltidsstillinger hos UiA Nyskaping, og har selvsagt taushetsplikt.

VIL DU BLI STUDENTMENTOR?

Har du lyst til å dele av din kunnskap? Vi lyser ut betalte deltidsstillinger ca 2 ganger årlig på Kompetansetorget

Studentinkubator

cubator ikon

Som en del av UiA Nyskaping blir du en del av vår studentinkubator. Vår inkubator inkluderer et møterom, kreativt kontorfellesskap hvor du kan sitte og jobbe med dine idéer, møte andre gründere.

Kontakt oss og få døgntilgang til vårt kontorfellesskap på begge campus!

Næringslivsmentor

rådgiving ikon

Når du har jobbet med idéen din en stund kan du få næringslivsmentor! I vårt mentorprogram, Mentor i 2 Timer, inviterer vi en gruppe mentorer du og andre gründere presenterer bedriftene sine for. Deretter har vi speed-mentoring runde hvor du får 15 minutter med hver mentor til å få deres initielle tanker og tilbakemeldinger. kvelden avsluttes med mingling hvor du kan bli bedre kjent med mentorene eller ta kontakt med den mentoren du ønsker! 

Næringslivsmentor er et samarbeid mellom UiA Nyskaping og UiA Shift

Kompetansemegler

kompetanse

Vi har god kunnskap og kjennskap til ressurser og aktører som er tilgjengelig for å hjelpe deg videre. Vi vil veilede deg til å benytte UiAs og regionens ressurser på best mulig måte. I tillegg hjelper vi deg med direkte kontakt til aktører i virkemiddelapparatet som kan hjelpe deg videre med kommersialisering, patentering og finansiering.

Kunnskap

kunnskap ikon

Senter for Entreprenørskap driver forskning innenfor entreprenørskap og innovasjon, og er ansvarlig for utdanning innenfor feltet. I Senter for Entreprenørskap sine dem kan du øke ditt eget kunnskapsnivå på entreprenørskapsrealterte emner.

Kontakt oss

karltw17
Studentmentor
amalie14
Studentmentor
tobiam17
Studentmentor

Kompetansetorget

— DER STUDENTER OG BEDRIFTER MØTES

Har du forslag til oppgavesamarbeid mellom student og bedrift?