FOR ANSATTE

UiA Nyskaping er UiA sin innovasjonssatsing. Vi ønsker å hjelpe deg som ansatt på universitetet, fra idé til realisering. Vi vil styrke og skapet et miljø for nyskaping på UiA, samtidig som vi ønsker å synliggjøre de allerede pågående prosjektene på universitetet.

Vi jobber for å imøtekomme alle fakulteter, og skreddersyr et tilbud der det er behov.

Vårt samarbeid starter her!

Jeg heter og er  ved Universitetet i Agder

Min idé heter

Kontakt meg gjerne på så blir jeg med!

Hva tilbyr vi?

Are you a ph.d student? New guidelines FORNY: Stud-ENT

The Research Council of Norway has changed the guidelines for their FORNY:stud-ENT grant to include you phd. students. For more information read the call for proposal or contakt Kristina Walker-Nordlöf.  

Impact rådgivning

UiA Nyskaping Ansatt tilbyr ulike type rådgivning blant annet å hjelpe til å få et klarere bilde på impact-en og påvirkning din forksningside har på bruker eller samfunnet. Vi kan også hjelpe deg til videreutvikle din ide eller identifisere ulike brukere som kan ha nytte av din ide/innovasjon.

Workshopen Impact Exploration kan være nyttig i søknader om finansiering (for eksempel NFR og EU). Workshopen krever ingen forberedelse eller en klar forretningsplan fra deg som forsker. Ved hjelp av interaktive verktøy, jobber vi sammen som team for å utvikle ideen videre og gjøre den klar til neste steg.

Studenter i forsknings- og innovasjonsprosjekt

Det kan søkast støtte til alle forskings- og innovasjonsprosjekt leia av fast tilsette ved UiA, postdoc-ar eller ph.d-kandidatar teken opp ved eit doktorgradsprogram ved UiA, der studentar med aktiv studentstatus ved UiA deltek. Innovasjonsprosjekt kan definerast som prosjekt der ein utviklar ein idé/konsept/metode med nyhendeverdi med høve for kommersialiering og samfunnsmessig verdiskaping. Studentprosjekt/masterprosjekt vil ikkje kvalifisere for støtte. Støtta skal berre kunne gå til aktive studentar registrert ved UiA. 

Det er viktig at nokre av prosjekta involverer studentar frå lærarutdanningane, då Avdeling for lærarutdanning ikkje får tildelt eigne midlar i føreslått fordelingsnøkkel.

Meir informasjon om student-deltakelse og finansiering

Workshops

UiA Nyskaping Ansatt tilbyr ulike workshops for å hjelpe deg videre med din idé. Workshopene bruker ulike verktøy for å oppnå konkrete resultater. Ved hjelp av interaktive verktøy kan vi hjelpe deg til å utvikle nye og eksisterende konsepter, produkter og tjeneste. Du trenger ikke forberedelse eller en forretningsplan for å benytte deg av workshopene.

Impact Exploration

En workshop-modul som benytter en brukerrettet tilnærming til å utforske og avdekke potensielle brukere til din forskningsidé.

Vi kan hjelpe deg med å videreutvikle din idé og muligens utvikle en prototype.

Denne workshopen trenger ingen forberedelse eller konkret forretningsidé fra ansatte.

Konseptutvikling

En workshop-modul som benytter en brukerrettet tilnærming til å videreutvikle et konsept/idé.

Ved bruk av forskjellige interaktive metodikker blir den ansatte guidet gjennom forskjellige øvelser. Dette kan være øvelser som utforsking av kundeprofil og kundegruppe, og andre verktøy som utfordrer ideen videre.

Denne workshopen krever en grunnleggende idé, som kan utforskes videre.

Kartlegge brukerreisen

En workshop som visualiserer kundens "reise" til ditt produkt. Sammen med UiA Nyskapings ansatte og et panel med potensielle brukere bygges det opp en brukerreise. Kundeprofiler, tidslinjer, kontaktpunkter, kanaler og følelsene til brukerne blir kartlagt.

A workshop module that uses principles from the service design field to visualize the customer journey. Together with the facilitator and a panel of potential users, the participants build a user journey map navigating through personas, timelines, touchpoints, channels and emotions of the user.

Denne krever en grunnleggende idé. Det anbefales å gjennomgå "Konseptutvikling"-workshopen før denne modulen.

Rådgivning for ansatte

rådgiving ikon

Når du melder inn din idé til UiA Nyskaping får du tilgang til rådgivning av høy kvalitet, både fra interne og eksterne ressurser. Du får rask tilbakemelding og vi hjelper deg inn i et innovasjonsløp. Vi tilbyr skreddersydd rådgivning innenfor alt fra IPR (intellectual property rights) og markedsavklaring, til strukturering av ditt videre arbeid.

Kompetansemegler

kompetanse

Vi har god kunnskap om de ressurser og aktører som er tilgjengelig for å hjelpe deg videre. Vi vil veilede deg til å benytte UiAs og regionens ressurser på best mulig måte. I tillegg hjelper vi deg med direkte kontakt til aktører i virkemiddelapparatet som kan hjelpe deg videre med kommersialisering, patentering og finansiering.

Vårt mentortilbud

mentor ikon

UiA Nyskaping tilbyr egen mentortjeneste. Vi har et stort nettverk av kompetente mentorer, både innenfor næringslivet og internt på UiA. Du får personlig veiledning og oppfølging tilpasset ditt prosjekt og behov.

VIL DU BLI ANSATTMENTOR?

Har du en ekspertise eller erfaring som du gjerne vil dele?
Har du lyst til å bli med i en oppstartsbedrift?
Ta kontakt og vi kan fortelle deg om tilbudet vi har til deg som ønsker å være mentor.

Kunnskap

kunnskap ikon

Senter for Entreprenørskap driver forskning innenfor entreprenørskap og innovasjon, og er ansvarlig for utdanning innenfor feltet. Hos dem kan du øke ditt eget kunnskapsnivå.

Meldeplikt og UiAs rettighetspolitikk

Alle ansatte ved UiA plikter å melde fra om oppfinnelser. I henhold til åndsverksloven kan det i visse tilfeller også være meldeplikt for dataprogrammer og databaser. Eksempler på andre resultater som kan meldes er idéer eller fysisk materiale med muligheter for kommersiell utnyttelse, for eksempel varemerker og design.

Meldeplikten oppfylles ved utfylling av et DOFI-skjema. UiA Nyskaping bistår med utfylling av skjemaet dersom det er ønskelig.

Har din kompetanse og forskningsresultater kommersielt potensiale?

Forny 2020

Sammen med Innoventus Sør ønsker vi blant annet å hjelpe deg med å avklare potensiale i dine resultater og prosjekter.

Kontakt oss

kristmwp
Leder for UiA Nyskaping Ansatt
13108 (Universitetsveien 13, Kristiansand)
bjorntf
Leder for Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon
9I261 (Universitetsveien 19, Kristiansand)
kjerstlt
Juridisk rådgiver
A4013 (Universitetsveien 25, Kristiansand)
kristinsu
Administrasjonskonsulent