FOR ANSATTE

UiA Nyskaping er UiA sin innovasjonssatsing. Vi ønsker å hjelpe deg som ansatt på universitetet, fra idé til realisering. Vi vil styrke og skapet et miljø for nyskaping på UiA, samtidig som vi ønsker å synliggjøre de allerede pågående prosjektene på universitetet.

Vi jobber for å imøtekomme alle fakulteter, og skreddersyr et tilbud der det er behov.

Vårt samarbeid starter her!

Jeg heter og er  ved Universitetet i Agder

Min idé heter

Kontakt meg gjerne på så blir jeg med!

Rådgivning for ansatte

rådgiving ikon

Når du melder inn din idé til UiA Nyskaping får du tilgang til rådgivning av høy kvalitet, både fra interne og eksterne ressurser. Du får rask tilbakemelding og vi hjelper deg inn i et innovasjonsløp. Vi tilbyr skreddersydd rådgivning innenfor alt fra IPR (intellectual property rights) og markedsavklaring, til strukturering av ditt videre arbeid.

Kompetansemegler

kompetanse

Vi har god kunnskap om de ressurser og aktører som er tilgjengelig for å hjelpe deg videre. Vi vil veilede deg til å benytte UiAs og regionens ressurser på best mulig måte. I tillegg hjelper vi deg med direkte kontakt til aktører i virkemiddelapparatet som kan hjelpe deg videre med kommersialisering, patentering og finansiering.

Vårt mentortilbud

mentor ikon

UiA Nyskaping tilbyr egen mentortjeneste. Vi har et stort nettverk av kompetente mentorer, både innenfor næringslivet og internt på UiA. Du får personlig veiledning og oppfølging tilpasset ditt prosjekt og behov.

VIL DU BLI ANSATTMENTOR?

Har du en ekspertise eller erfaring som du gjerne vil dele?
Har du lyst til å bli med i en oppstartsbedrift?
Ta kontakt og vi kan fortelle deg om tilbudet vi har til deg som ønsker å være mentor.

Kunnskap

kunnskap ikon

Senter for Entreprenørskap driver forskning innenfor entreprenørskap og innovasjon, og er ansvarlig for utdanning innenfor feltet. Hos dem kan du øke ditt eget kunnskapsnivå.

Meldeplikt og UiAs rettighetspolitikk

Alle ansatte ved UiA plikter å melde fra om oppfinnelser. I henhold til åndsverksloven kan det i visse tilfeller også være meldeplikt for dataprogrammer og databaser. Eksempler på andre resultater som kan meldes er idéer eller fysisk materiale med muligheter for kommersiell utnyttelse, for eksempel varemerker og design.

Meldeplikten oppfylles ved utfylling av et DOFI-skjema. UiA Nyskaping bistår med utfylling av skjemaet dersom det er ønskelig.

Har din kompetanse og forskningsresultater kommersielt potensiale?

Forny 2020

Sammen med Innoventus Sør ønsker vi blant annet å hjelpe deg med å avklare potensiale i dine resultater og prosjekter.

Kontakt oss

kristmwp
Seniorrådgiver
108 (Universitetsveien 13, Kristiansand)
bjorntf
UiA Nyskaping
9I261 (Universitetsveien 19, Kristiansand)
nertilas
Rådgiver
A174B (Jon Lilletuns vei 3, Grimstad)

Send studiet på mail