0
Hopp til hovedinnhold

Yrkesfagavtale mellom OsloMet og UiA

Universitetet i Agder og OsloMet – storbyuniversitetet - inngår en intensjonsavtale for yrkesfag. Hensikten er å styrke utdanningstilbudet og fremme felles forsknings- og fagutvikling.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler (t.v.) og viserektor for utdanning ved UiA, Astrid Birgitte Eggen undertegnet denne uka en intensjonsavtale om yrkesfagutdanningen ved de to universitetene.

Prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler (t.v.) og viserektor for utdanning ved UiA, Astrid Birgitte Eggen undertegnet denne uka en intensjonsavtale om yrkesfagutdanningen ved de to universitetene.

– Yrkesfagene har stor samfunnsmessig betydning, men har tradisjonelt sett fått lite oppmerksomhet. Det ønsker vi å gjøre noe med gjennom denne avtalen, sier prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler.

– Målet med avtalen er å styrke og utvikle fag- og yrkesopplæring i skole og arbeidsliv. Avtalen skal bidra til utvikling av utdanningstilbudet innenfor yrkesfag og styrke samarbeidet med fagskolene, sier Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning ved UiA. 

Styrke forskning

Forskning på yrkesfag skal styrkes. OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har et stort fagmiljø gjennom sitt nasjonale ansvar for treårig utdanning av yrkesfaglærere (YFL-utdanning).

– Nå kan vi sammen bygge systematikk og kvalitet rundt yrkesfagutdanningen. Det betyr mye for oss, sier Hans Otto Ringereide, førstelektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk og ansvarlig for yrkesfagsutdanningen ved UiA.

Yrkesfaglærerløftet

UiA har et regionalt ansvar og har en ettårig praktisk pedagogisk utdannelse for yrkesfaglærere (PPU-Y). Den kan gjennomføres både på heltid og på deltid. Det siste året har yrkesfagmiljøet ved UiA utviklet fem 15-studiepoengsemne som skal gi videreutdanning for yrkesfaglærere, finansiert av Kunnskapsdepartementet gjennom Yrkesfaglærerløftet. Tema for de fem pilotene er metodemangfold, veiledningspedagogikk, faglig oppdatering innen teknologifagene, IKT og e-læring, samt klasseledelse og relasjonsbygging.

– Det er nå 74 lærere som har tatt emnene, og vi skal i gang med ny runde til høsten og neste vår. Vi opplever stor interesse for disse studiene i resten av UH-sektoren og slik vil avtalen også tilføre noe til OsloMet, sier Ringereide.

Nasjonalt og regionalt senter

OsloMet har fått midler til å utvikle et nasjonalt senter for yrkesfag, mens UiA skal legge til rette for et regionalt senter i Kristiansand. Sentrene er et aktuelt samarbeidsområde innenfor den nye avtalen. Det samme er utvikling av samarbeid med aktuelle bedrifter, offentlige virksomheter og fagskoler.

– Vi ønsker også samarbeid om internasjonale nettverk innen feltet, sier Ringereide.

Avtalen gjelder i fem år fra 1. februar i år.

Fra venstre: Sidsel Øiestad Grande, Instituttleder, OsloMet, Inger Lise Holen, studieleder, OsloMet, HansOtto Reingereide, førstelektor, UiA, studieleder Grethe Haaland, OsloMet, Nina Waaler, prorektor for utdanning, OsloMet, Sunniva Whittaker, dekan, UiA og Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning, UiA.

Fra venstre: Sidsel Øiestad Grande, Instituttleder, OsloMet, Inger Lise Holen, studieleder, OsloMet, HansOtto Reingereide, førstelektor, UiA, studieleder Grethe Haaland, OsloMet, Nina Waaler, prorektor for utdanning, OsloMet, Sunniva Whittaker, dekan, UiA og Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning, UiA.