Workshop om UiAs bidrag i omstilling av Sørlandet - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Workshop om UiAs bidrag i omstilling av Sørlandet

Hva kan UiA gjøre som aktør for utvikling og omstilling? Det er hovedspørsmålet når UiA inviterer til workshop 1. juni.

Avklaring av UiAs rolle i omstillingene som tvinger seg fram på Sørlandet, er en viktig plattform for innovasjon og kompetanseutvikling i bedriftene. Her fra mini-mekatronikk-lab'en som nå blir utvidet med MIL - Mechatronics Innovation Lab på Campus Grimstad. MIL blir et innovasjons-lokomotiv som ikke er begrenset til Sørlandet. Karl Christian Engen (til venstre) og Jan Thomas Birkeland er i full sving på arkivbildet fra februar 2015.

Avklaring av UiAs rolle i omstillingene som tvinger seg fram på Sørlandet, er en viktig plattform for innovasjon og kompetanseutvikling i bedriftene. Her fra mini-mekatronikk-lab'en som nå blir utvidet med MIL - Mechatronics Innovation Lab på Campus Grimstad. MIL blir et innovasjons-lokomotiv som ikke er begrenset til Sørlandet. Karl Christian Engen (til venstre) og Jan Thomas Birkeland er i full sving på arkivbildet fra februar 2015.

- Det er veldig viktig at vi får en felles forståelse av UiAs rolle i det som nå skjer på Sørlandet. Vi er i god dialog med folk i regionen, men ønsker å gjøre samhandlingen enda bedre og mer konkret, sier seniorrådgiver Alf Holmelid.

Kompetanseutvikling – kortsiktig og konkret

Den brå nedgangen i oppdrag for offshore-service-bedriftene på Sørlandet har aktualisert spørsmålene om hvilke bidrag UiA kan delta med for å gjøre fremtiden lysere.

Seniorrådgiver Alf Holmelid

Seniorrådgiver Alf Holmelid

 - Generelt er det kompetanseutvikling som er universitetets rolle, i lengre tidsperspektiv. Men vi er svært interessert i å få innspill på hva vi kan gjøre for å lette situasjonen for bedrifter og enkeltpersoner kortsiktig i situasjonen slik den er nå, sier Holmelid.

Norsk næringsliv er preget av sterk kompetanse i alle ledd i organisasjonene – blant annet derfor er det viktig at både arbeidstakere og arbeidsgivere er på banen.

Workshop

Hensikten med å invitere til workshop i stedet for å arrangere et seminar, er nettopp å få konkrete forslag på bordet.

Innlederne er derfor hentet både fra UiA, andre offentlige aktører som Innovasjon Norge og fra næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner.

- Vi har fått til en god bredde i forsamlingen, sier Alf Holmelid – og legger til at foredragsholderne er invitert i god tid for at UiA skal få gode tilbakemeldinger og gjennomtenkte forslag.

Det inviteres med andre ord til konkret arbeid og konstruktive diskusjoner – ikke til kaffeslabberas.

God mix for nyskaping

- UiA har mange involvert i nyskaping, gründerskap og innovasjon, særlig knyttet til studiene på alle nivåer. Blant annet derfor er vi opptatt av å ha en dialog med mange aktører – både offentlige og private.

Forskerne er naturligvis også med blant innlederne. Professor Arne Isaksen analyserer hva som må til for å ta vare på teknologien i slike omstillinger som særlig NODE-bedriftene er inne i nå.

- Forskningen viser at en forutsetning for at det skal gå bra er å finne en god blanding av aktører – offentlige og private, små og store – og det skal UiA bidra til, slår Alf Holmelid fast.

Foreløpig er det godt over 40 påmeldte til workshop’en. Det er ledere og mellomledere fra bedrifter, næringssutviklere fra offentlige etater og arbeidsledige.

- Men vi har plass til flere, sier seniorrådgiver Alf Holmelid.

 

Tekst og foto: Tor Martin Lien

Send studiet på mail