Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Whittaker og Lysgård stiller som rektor-lag

Sunniva Whittaker og Hans Kjetil Lysgård stiller som henholdsvis rektor- og prorektorkandidat i rektorvalget. Ti ansatte fremmet de to som lag fredag.

KANDIDAT-LAG: Sunniva Whittaker (t.v.) og Hans Kjetil Lysgård.

Sunniva Whittaker har vært rektor ved Universitetet i Agder siden høsten 2019, og stiller altså nå til valg som rektor for en ny fireårsperiode. Den nye perioden går fra 1. august 2023 til 31. juli 2027.  Whittaker er professor i fransk lingvistikk, og ble valgt til vervet som rektor da hun var dekan ved UiAs Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Hans Kjetil Lysgård er viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger, en stilling han har hatt siden høsten 2019.  Han er også professor i samfunnsgeografi, og kom til stillingen fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA. 

I tråd med universitetets valgreglement må kandidater til rektor- og viserektorvervene foreslås av minst ti ansatte eller studenter ved UiA. De ti som har foreslått teamet Whittaker/Lysgård er:

Teamet Whittaker/Lysgård er de første kandidatene som er fremmet i årets rektor- og prorektorvalg. En fyldigere presentasjon av dem begge publiseres på universitetets valgsider så snart de er klare.

Sentrale datoer i rektorvalget:

  • 2. – 22. januar: Periode for å fremme kandidater
  • 23. januar – 7. februar: Valgkamp
  • Uke 6: Presentasjon av kandidatene
  • 8. – 19. februar: Studentmanntallet og oppdatert manntall for ansatte legges ut
  • 19. februar: Klagefrist på manntallet
  • 20. – 26. februar: Første valgomgang
  • 6. – 10. mars: Ev. andre valgomgang

Ifølge universitetets valgreglement må minst to rektor- og prorektorlag stille til valg for at valget skal gjennomføres. Dersom kun ett lag stiller før kandidatfristen 22. januar går ut, vil laget ansees som valgt.