0
Hopp til hovedinnhold

Vil tredoble studentutvekslingen i Europa

EU-kommisjonen ønsker å tredoble antall utvekslingsstudenter ved europeiske universiteter i løpet av sju år. Også ved UiA kan studentutvekslingen komme til å øke betydelig.

TREDOBLING: Student- og lærerutvekslingen innen EU vil bare øke i årene som kommer. Her orienterer forskningsråd Marthe Nordtug og utdanningsråd Ragnhild Skålid ved Norges delegasjon til EU om initiativ og planer i EU knyttet til Erasmus +-programmet.

TREDOBLING: Student- og lærerutvekslingen innen EU vil bare øke i årene som kommer. Her orienterer forskningsråd Marthe Nordtug og utdanningsråd Ragnhild Skålid ved Norges delegasjon til EU om initiativ og planer i EU knyttet til Erasmus +-programmet.

- Dette er spennende tanker. Også vi er en del av det europeiske utdanningsområdet, og det er naturlig å tenke at vi må se på hvordan vi skal forholde oss til dette.

Det sier rektor Sunniva Whittaker, som tirsdag og onsdag denne uka er på en todagers studietur til Brussel sammen med universitetets prorektorer, dekaner, flere instituttledere og forskningsrådgivere – i alt 36 personer.

SPENNENDE: - Utviklingen er spennende. Også vi vil fokusere på student- og lærerutveksling i løpet av dette året, sier rektor Sunniva Whittaker, her sammen med viserektor for undervisning Morten Brekke.

SPENNENDE: - Utviklingen er spennende. Også vi vil fokusere på student- og lærerutveksling i løpet av dette året, sier rektor Sunniva Whittaker, her sammen med viserektor for undervisning Morten Brekke.

Ønsker flere EU-prosjekter på UiA

Målet med turen er å gi inspirasjon, motivasjon, og økt kunnskap og kompetanse om hvordan UiA kan øke deltakelsen i EUs utdannings- og forskningsprogram.

- Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å utvikle fremragende utdannings- og forskningsmiljøer, også hos oss, selvfølgelig, sier Sunniva Whittaker.

- Og så lenge EUs rammeprogrammer gir oss muligheter for utdannings- og forskningssamarbeid både innenfor og utenfor Europa, vil vi gjerne vite mest mulig om dem. Derfor har vi denne studieturen som jeg håper vil bevisstgjøre oss alle på de muligheter som finnes, og kanskje sett i gang prosesser hos deltakerne som kan føre til konkrete prosjekter fremover, sier hun.

Se også:
Vil prege ungdomsteatre over hele Europa
Undersøker fortellingens makt

Tredobler satsingen på Erasmus +

I EU nærmere det seg nå slutten på dagens programperiode, som slutter i 2020. EU har derfor begynt arbeidet med neste periode, som varer fra 2021 til 2027.

I denne inngår planer om å styrke EUs fokus på integrasjon og felles kulturbygging, ikke minst på bakgrunn av og som motvekt til bl.a brexit og økt fremvekst av nasjonalistiske strømninger i enkelte medlemsland.

I dette bildet sees høgre utdanning på både som en vei til bedre samfunnsutvikling, men også som et «felleseuropeisk gode» og noe som inngår i en felleseuropeisk kultur.

- Dette påvirker også det som skjer innen høgre utdanning og forskning, sier forskningsråd Marthe Nordtug ved Norges delegasjon til EU, som sammen med utdanningsråd Ragnhild Skålid møtte delegasjonen fra UiA tirsdag.

- Blant annet gjelder dette ønsket om å tredoble aktiviteten til Erasmus +-programmet. Hvis dette blir vedtatt vil antall personer som får delta økes fra de 4,4 millioner europeere som har vært en del av Erasmus + i denne perioden, til 12 millioner i neste. Sett sammen med andre mål, som for eksempel at elever i videregående skoler skal lære seg to fremmedspråk, er det liten tvil om at student- og lærermobilitet, og mobilitet mellom administrative ansatte inne høgre utdanning, vil øke i tiden som kommer, sier Ragnhild Skålid.

MER MOBILITET: Forskningsråd Marthe Nordtug og utdanningsråd Ragnhild Skålid fortalte at det vil bli mer mobilitet innen høyere utdanning i årene som kommer – i alle fall dersom dagens forslag for neste programperiode i EU blir vedtatt.

MER MOBILITET: Forskningsråd Marthe Nordtug og utdanningsråd Ragnhild Skålid fortalte at det vil bli mer mobilitet innen høyere utdanning i årene som kommer – i alle fall dersom dagens forslag for neste programperiode i EU blir vedtatt.

Fri flyt av studenter og lærere

Forsknings- og utdanningsrådene ved Norges delegasjon til EU berørte også initiativet om fremtidige nettverksuniversiteter i Europa, der norske universiteter også inngår. 

Initiativ som er tatt for å utvikle økt samarbeid mellom universitetene i Europa, og ut på at samarbeidet mellom universiteter styrkes slik at man i praksis oppnår fri flyt av studenter og lærere, der målet er å møte samfunnsutfordringer og behov for kunnskap bedre i alle europeiske land og regioner.

Det konkrete målet er at minst 20 europeiske universiteter skal være knyttet sammen i et nettverksuniversitet innen utgangen av 2024.

- Hvis dette blir en realitet, beskrives det av mange som et paradigmeskifte innen høgre utdanning. Ikke bare i Europa, men også i verden, sier Ragnhild Skålid.

GODE RÅD: Nettverksbygging og personlig kontakt er også viktig. Her er forskningsdirektør Simone Katharina Heinz i samtale med scientific officer Thomas Schubert i EU-kommisjonen (midten) om Horisont Europa og viktigheten av delta i EU-forskning. EU-rådgiver Søren Kragholm (t.h.) ved Fakultet for teknologi og realfag følger med. Bak t.v. sitter instituttleder Carl Erik Moe ved Institutt for informasjonssystemer.

GODE RÅD: Nettverksbygging og personlig kontakt er også viktig. Her er forskningsdirektør Simone Katharina Heinz i samtale med scientific officer Thomas Schubert i EU-kommisjonen (midten) om Horisont Europa og viktigheten av delta i EU-forskning. EU-rådgiver Søren Kragholm (t.h.) ved Fakultet for teknologi og realfag følger med. Bak t.v. sitter instituttleder Carl Erik Moe ved Institutt for informasjonssystemer.

- Spennende initiativ, også for UiA

Rektor Sunniva Whittaker synes tankene om økt student- og lærerutveksling, og også initiativet om nettverksuniversitet, er spennende. Innen studentutveksling har UiA i dag 340 studenter som er på utveksling i utlandet, og 256 utenlandske studenter inne på UiA.

- For vår del er mobilitet et tema som vil bli belyst internt i løpet av dette studieåret. Regjeringen legge frem en stortingsmelding om studentmobilitet i februar neste år, som vil handle om nettopp ulike former for mobilitet, deriblant norske gradsstudenter i utlandet, utenlandske gradsstudenter i Norge, praksismobilitet, korttidsmobilitet, virtuell mobilitet/utveksling og – ikke minst – utvekslingsmobilitet, sier hun.

PÅ STUDIETUR: Dekaner og ledere ved UiA er på studietur til Brussel denne uka, for å lære mer om muligheter innen EUs utdannings- og forskningsprogram. Her fra første dag der de også møtte Tor Ivar Eikaaas ved Forskningsrådets Brusselkontor (t.h.) som fortalte om mulighetene i koblingen mellom forskning og utdanning sett fra Horisont 2020- og Horisont Europa-programmene.

PÅ STUDIETUR: Dekaner og ledere ved UiA er på studietur til Brussel denne uka, for å lære mer om muligheter innen EUs utdannings- og forskningsprogram. Her fra første dag der de også møtte Tor Ivar Eikaaas ved Forskningsrådets Brusselkontor (t.h.) som fortalte om mulighetene i koblingen mellom forskning og utdanning sett fra Horisont 2020- og Horisont Europa-programmene.