0
Hopp til hovedinnhold

Vil skape et miljø innen sanglyrikk

– Mitt ønske er å samle de beste folkene innen fagfeltet i Skandinavia og skape et miljø, sier Bjarne Markussen, professor og litteraturviter ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Bjarne Markussen, foto
Bjarne Markussen, professor og litteraturviter ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Markussen har tatt initiativ til en forskningsgruppe som skal forske på sanglyrikk. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom ulike fakultet på UiA, eksterne forskere og består av både litteratur- og musikkvitere.

– Det overordnede målet er å utforske sanglyrikk i ulike sjangre, epoker og kontekster, og å gi teoretiske bidrag til forskningsfeltet. Sanglyrikk har tradisjonelt sett vært forsket lite på, mye på grunn av at et miljø og felles arena har manglet. Det sitter folk på de ulike universitetene som kan mye, og den kunnskapen kan vi nå dra nytte av, sier Markussen.

Gruppen orienterer seg hovedsakelig mot den populærmusikalske tradisjonen hvor tekstformidlingen står sentralt. Det er en tradisjon som strekker seg fra middelalderen til samtiden, og omfatter blant annet trubadurpoesi, middelalderballader, chasons, folksongs, viser, lieder, blues, rock, pop, rap og lydpoesi.  De ønsker også å knytte til seg forskere med kompetanse på ikke-vestlig sanglyrikk.

På tvers av fagmiljøer

 Gruppens ambisjon er å skape et miljø rundt forskning på sanglyrikk. Mulighetene er gode for dette på UiA fordi forskningsmiljøene for litteratur og musikk ligger vegg i vegg.

– Sanglyrikken kan ikke forståes ordentlig uten at vi ser den i sammenheng med musikken og fremføringen. En tekst kan endre mening når den fremføres i en ny musikalsk kontekst. Det er derfor viktig at vi har med oss musikkvitere som forstår bedre hva som skjer når tekst kobles til musikk, sier Markussen.

Forskningsgruppen skal være et sted hvor den enkelte forsker kan få faglig input, dele forskningsresultater og delta i diskusjoner om sanglyrikk. Gruppen skal gi inspirasjon til faglig utvikling og publikasjon av artikler og bøker.

Oppstartsseminar på UiA

Nylig ble Sanglyrikk-seminaret 2018 holdt på UiA, hvor flere interne og eksterne forskere var samlet.

Medvirkende på UiA:

Litteraturvitenskap:

 • Bjarne Markussen, professor, Institutt for nordisk og mediefag (leder)
 • Michael Prince, professor, Institutt for fremmedspråk og oversetting
 • Svein Slettan, førsteamanuensis, Institutt for nordisk og mediefag
 • Bente Hellang, førstelektor, Institutt for nordisk og mediefag
 • Magnus Thunes Jensen, universitetslektor, Institutt for nordisk og mediefag
 • Solbjørg Tormodsdotter Nes, universitetslektor, Institutt for nordisk og mediefag
 • Kjetil Tingstveit Hansen, masterstudent, Institutt for nordisk og mediefag

Musikkvitenskap:

 • Anne Balsnes, professor og visedekan for forskning, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk
 • Rolf Gupta, professor II, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk
 • Robin Rolfhamre, professor, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk
 • Inga Marie Nesmann, stipendiat, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk
 • Askil Holm, førstelektor, Institutt for rytmisk musikk

Send studiet på mail