Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vil hjelpe utviklingshemmede i arbeid

Et nytt prosjekt ledet av Universitetet i Agder har fått ti millioner kroner for å øke inkluderingen av personer med utviklingshemming i arbeidslivet.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rabbersvik, Thygesen og Moe

Elisabeth Holen-Rabbersvik, FoU-leder i Songdalen kommune (t.v.), Elin Thygesen, førsteamanuensis ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap på UiA, og Carl Erik Moe, dosent ved Institutt for informasjonssystemer, UiA. (Foto: Walter Wehus)

Personer med utviklingshemming er i stor grad definert ut av arbeidslivet; bare 25 prosent av gruppen i yrkesaktiv alder er i jobb, de fleste i ulike former for tilrettelagt arbeid. Det er vanskelig å finne egnede arbeidsplasser, og mange går direkte over på uførepensjon etter videregående skole.

Det er registrert rundt 24.000 personer med utviklingshemming i norske kommuner. De fleste har en lett eller moderat grad av utviklingshemming som lar seg kombinere med arbeid. Det er et politisk mål at hele befolkningen skal kunne delta i arbeidslivet.

Samtidig synker deltakelsen i arbeidslivet for denne gruppen. En årsak er at et kunnskapskrevende og åpent arbeidsmarked nedprioriterer personer med utviklingshemming. Manglende kvalifisering i videregående skole bidrar også til å redusere mulighetene.

Utvikles sammen med brukerne

Prosjektet InnArbeid starter høsten 2017 og har fått ti millioner kroner fra Forskningsrådets HelseVel-program. Målet er å utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, få seg og holde på et arbeid. Det innebærer ulike former for teknologi som støtter overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i yrkeslivet.

– Dette er behovsdrevet innovasjon, hvor vi går inn for å forstå brukernes eksisterende og fremtidige behov. Vi vet ikke hva innovasjonen vil resultere i før vi er ferdige med den kartleggingen, sier Elisabeth Holen-Rabbersvik, FoU-leder i Songdalen kommune og initiativtaker og prosjektleder for søknadens forprosjekt.

Løsningene InnArbeid kommer frem til skal utvikles i samarbeid med brukerne selv.

Holen-Rabbersvik forteller at en viktig utfordring er at personer med utviklingshemming ikke har krav på en arbeidsevnevurdering på NAV. Da blir det lett til at de går rett over på uføretrygd uten å ha fått kartlagt egen arbeidsevne og -ønske.

– Dette er en veldig viktig overgang, siden disse menneskene da blir værende på uføretrygd resten av livet, sier hun.

Ingen koordinering i dag

Skoler er pålagt å ha en individuell opplæringsplan for personer med utviklingshemming. Om de bor i en tilrettelagt bolig og har behov for koordinerte tjenester, skal de ha en individuell plan. I arbeidslivet har mange også en individuell arbeidsplan. Ingen av disse planene er koordinerte.

– Vi vil se på sammenhengen mellom disse planene, og gjøre noe for at samhandlingen mellom skole, bolig og arbeidsliv blir bedre, sier Elin Thygesen, førsteamanuensis ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap på Universitetet i Agder og prosjektleder for InnArbeid.

Fra universitetets side deltar Senter for e-helse og omsorgsteknologi, et tverrfaglig forskningsmiljø med forskere fra fire ulike fakulteter; Senter for omsorgsforskning Sør; og Institutt for psykososial helse.

I tillegg er praksisfeltet sterkt involvert og Songdalen kommune vil ha assisterende prosjektledelse.

Deltakerne i prosjektet er: