0
Hopp til hovedinnhold

Vil gjerne ha mer kjærlighet

Et tyvetalls teologer, sosiologer og filosofer fra to verdensdeler deltar på det internasjonale seminaret «The Concept of Love» på UiAs studiested Metochi Hellas denne uka. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I PAUSEN: Også utenom forelesningene fortsatte debatten. Her fra en av pausene.

I PAUSEN: Også utenom forelesningene fortsatte debatten. Her fra en av pausene.

– Ja, det er spennende. Kjærlighet er jo det, ikke sant? Målet med å delta er selvsagt å lære noe nytt, sier professor Andrew Louth fra Durham-universitetet i England. Professoren, som også er ortodoks prest og lett gjenkjennelig i sin sorte fotside kappe, deltar med foredraget «Love in Ancient Philosophy and Early Christian Theology».

Kjærligheten har vært et tema i filosofi religion og litteratur i 3000 år. I seminaret på Metochi denne uken er det de lange linjene som gås opp.

– Vi begynner med kjærligheten i antikken og tidlig kristen tenkning. Her ble så mye av også vårt moderne språk om kjærlighet til. Litteraturen har overlevert mange sterke stemmer til ettertiden, og forskerne på Metochi prøver å lytte til disse stemmene og tolke dem. Så trekker vi tråden videre i retning vår tid, sier Kari Grødum som står som arrangør sammen med førsteamanuensis Henny Fiskå Hägg ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

DISKUSJON: Her diskuterer Andrew Louth fra Durham-universitetet med professor Torstein T. Tollefsen fra Universitetet i Oslo mens Dimitrios Pallis fra Oxford følger med.

DISKUSJON: Her diskuterer Andrew Louth fra Durham-universitetet med professor Torstein T. Tollefsen fra Universitetet i Oslo mens Dimitrios Pallis fra Oxford følger med.

Tverrfaglig og internasjonalt fokus

Seminaret på UiAs studiested Metochi på Lesbos i Hellas denne uka er det første i en årlig serie tverrfaglige internasjonale seminarer som universitetet planlegger å legge til nettopp Metochi.
Tanken er å veksle annen hvert år mellom faglige seminarer og mer populærvitenskapelige seminarer.

– Det er referansegruppe for Metochi som har utviklet konseptet. Mange har ønsket å utvide virksomheten på studiesenteret til å inkludere slike større internasjonale seminarer. Og nå er vi altså i gang, sier Grødum.

FRA SEMINARET: Gode seminarlokaler på Metochi.

FRA SEMINARET: Gode seminarlokaler på Metochi.

 

Kjærlighet og egoisme

UiA-professor Pål Repstad, som torsdag holder foredraget "The Sociology of Love" forteller at man innen det sosiologiske feltet generelt sett er mer opptatt av å beskrive ulike aspekter av kjærlighet, enn å debattere selve konseptet.

– Det fine her er at ulike fagområder møtes og snakker om samme tema. For min del er jeg kanskje særlig interessert i hvordan kjærlighet kommer til uttrykk i samfunnet i dag.  For eksempel kjenner vi alle til tanken om Den store kjærligheten - en romantisk tilnærming, altså. Et annet aspekt er forholdet kjærlighet og kjønn i samfunnet vårt, og et tredje eksempel kan kanskje være kjærlighet og makt, sier Pål Repstad.

– Det største skillet innen mitt felt dreier seg imidlertid om kjærlighet har et stort og påtakelig element av egoisme i seg. Selv heller jeg vel helst til at det nok er litt mer komplisert enn det, sier han.

IVRIG: Professor Andrew Louth fra Durham-universitetet i England, her flankert av UiA-professorene Pål Repstad (t.v.) og Paul Leer-Salvesen.

IVRIG: Professor Andrew Louth fra Durham-universitetet i England, her flankert av UiA-professorene Pål Repstad (t.v.) og Paul Leer-Salvesen.

Kjærlighet og bioteknologi

Mot slutten av uken settes fokus også på temaet kjærlighet innen moderne filosofi, og da særlig innen området etikk og filosofi. Blant foredragsholderne er UiA-stipendiat Anne Marie Røsting Stang som fokuserer på kjærlighetsbegrepet og dets rolle i den pågående debatten i Norge om fostervannsdiagnostikk og abort.

RO OG HARMONI: Gårdsplassen på Metochi er en viktig del av stemningen på studiestedet.

RO OG HARMONI: Gårdsplassen på Metochi er en viktig del av stemningen på studiestedet.

KORT OM STUDIESENTERET METOCHI

  • Opprettet i 1993
  • Holder til i et klosteranneks (til Limonos-klosteret på Lesbos)
  • Den eldste delen av klosteret er fra 1592
  • 25 rom
  • Du kan studere Ex. Phil./ex.fac på sommerskole
  • Aktivitet: Ca. 50 prosent interne kurs for UiA og 50 prosent andre.

 

Les mer:

ARRANGØRENE: Kari Grødum (stående) og Henny Fiskå Hägg.

ARRANGØRENE: Kari Grødum (stående) og Henny Fiskå Hägg.

ENGASJEMENT: UiAs Tale Steen-Johnsen med Dag Gjerløw Aasland til venstre og Georgios P. Pavlos fra Demokritos University of Thrace til høyre.

ENGASJEMENT: UiAs Tale Steen-Johnsen med Dag Gjerløw Aasland til venstre og Georgios P. Pavlos fra Demokritos University of Thrace til høyre.

LOVERS: Seminardeltakerne

LOVERS: Seminardeltakerne

UiAs studiested Metochi på Lesbos ligger vakkert til.

UiAs studiested Metochi på Lesbos ligger vakkert til.