Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vil forbedre fagfellevurderingen

Førsteamanuensis Marco Seeber er medforfatter på en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nature. Forfatterne etterlyser forskning omkring fagfellevurdering og nye måter å dele data på som vil gjøre slik forskning mulig.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilde av førsteamanuensis Marco Seeber.
Førsteamanuensis Marco Seeber forsker på fagfellevurderinger.

– I løpet av de siste 40 årene har fagfellevurdering blitt det fremste kvalitetskriteriet til vitenskapelige artikler. Imidlertid har mange studier over tid avdekket begrensninger ved fagfellevurdering slik den praktiseres i dag, noe som har løftet frem behovet forskning som kan hjelpe oss å forstå og forbedre praksisen. Slik forskning er bare mulig hvis data er tilgjengelig, noe som i dag er veldig vanskelig, sier Seeber. Han jobber på institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder (UiA).

Les artikkelen hos Nature her.

EU-finansiert prosjekt

Artikkelen bygger på det femårige forskningsprosjektet PEERE hvor Seeber var engasjert som koordinator for formidling og oppsøkende virksomhet, finansiert av COST.

Forskningsprosjektet involverte akademikere fra ulike felt, i tillegg til aktører innen vitenskapelig publisering. Sammen jobbet de med å løse problemet med å samle inn, anonymisere og dele data, en utfordring som omfatter tekniske og juridiske spørsmål og ledelsesaspekter.

 – Ulike forleggere og tidsskrift lagrer sine data i ulike formater, samtidig er det behov for å sikre anonymiteten til de som deltar i fagfellevurdering. PEERE utviklet en juridisk protokoll som gjorde det mulig å dele data om fagfellevurdering og et piloteksperiment til å samle, anonymisere og dele data fra mer enn 150 vitenskapelige publikasjoner, sier Seeber, noe som gjorde det mulig å analysere metadata fra anonymiserte fagfellevurderinger.

– Fagfellevurdering spiller en avgjørende rolle

– Vi håper at en varig infrastruktur kan utvikles som kan skaffe til veie data om fagfellevurdering. En slik infrastruktur vil muliggjøre forskning som blant annet vil kunne bedre kvaliteten på vurderingene. Dette vil også gjøre det lettere å avdekke akademisk uredelighet, redusere partiskhet og øke fagfellevurderingens pålitelighet. Fagfellevurdering spiller en avgjørende rolle når det gjelder å bevare påliteligheten til vitenskapelige tidsskrift. Vitenskapens legitimitet står på spill, sier Seeber.