0
Hopp til hovedinnhold

– Viktig kompetanseheving

Over 160 lærere i mat- og helsefaget var samlet til konferanse ved UiA for å oppdatere sin kunnskap. Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv presenterte ny forskning på området.

Bilde av doktorgradsstipendiat Cecilie Beinert, instituttleder Anne Merete Selvik Ask og professor Nina Øverby.
Doktorgradsstipendiat Cecilie Beinert (t.v.), instituttleder Anne Merete Selvik Ask og professor Nina Øverby deltok på konferansen.

– Vi ser tydelige sammenhenger mellom mat og læring, og også mat og psykisk helse. I den nye læreplanen er folkehelse sentralt, og det er veldig viktig at elever lærer om hvordan kostholdet ditt påvirker forskjellige deler av livet, sier professor Nina Øverby.

Hun er leder for UiAs toppforskningssenter Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv, og presenterte ny ernæringsforskning for lærerne under Den nasjonale mat og helse-konferansen, som ble avholdt 7. november.

Første gang ved UiA

Konferansen rettet seg mot alle som underviser i mat- og helsefaget i grunnskole- og universitets- og høyskolesektor, samt lærerstudenter, skoleledelse og andre interesserte. Dette er første gang konferansen holdes ved UiA.

– Det er helt fantastisk å møte så mange lærere. Det er disse som er ute på skolene, som møter elever daglig og som kan informere og hjelpe dem å ta gode valg, sier Øverby.

Bilde av forelesningssal.

Konferansen hadde deltagere fra hele landet.

– Vi har fått et toppforskningssenter som forsker på akkurat dette, i den forbindelse ble vi utfordret på å arrangere konferansen her denne gangen. Dette er en viktig kompetanseheving for lærerne, hvor vi kan knytte ernæringsforskning og praksis tettere sammen, sier Anne Merete Selvik Ask, instituttleder ved Institutt for ernæring og folkehelse ved UiA.

Utvikler verktøykasse for lærere

Konferansen inneholdt foredrag om mange aspekter ved mat og helse-undervisning, som matmot, hvordan man lærer gjennom å benytte smakssansen og nye læringsressurser. Doktorgradsstipendiat Cecilie Beinert er ansatt ved toppforskningssenteret, og presenterte deler av sin forskning.

– Jeg jobber med å utvikle pedagogiske læringsaktiviteter for mat og helse-faget. Den nye læreplanen setter nye mål for faget, og jeg har utviklet læringsaktiviteter som lærere enkelt kan benytte for å jobbe målrettet mot læringsmålene, litt som en verktøykasse. Noen av disse benyttes allerede av våre studenter, sier Beinert.