Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Videoserie kaster lys på skjev kjønnsfordeling blant professorer

Skal skape debatt og bedre balanse mellom kjønnene blant professorer og forskningsledere på norske universiteter.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilde fra en av videoene hvor to kvinnelige akademikere sitter og diskuterer ved et bord.

Bilde fra den andre av fire filmer som kjønnsfordelingen blant professorer og forskningsledere.

Portrett: Dag Gjerløw Aasland

Professor emeritus Dag Gjerløw Aasland har arbeidet med videoserien.

De fire nye videoene er ett av flere tiltak i Balanse-prosjektet ved Universitetet i Agder.

– Målet er at videoene skal danne grunnlag for gode diskusjoner blant ledere på norske universitet og høyskoler.

Det sier Dag Gjerløw Aasland som selv er professor emeritus og tidligere viserektor ved UiA. Han ble hentet inn av Balanse-prosjektet for å arbeide med tiltak knyttet til lederutvikling.

– Så er det opp til lederne å følge opp dette videre gjennom diskusjoner ute i organisasjonen, etterfulgt av tiltak som kan gjøre en forskjell, sier Aasland.

Du kan se videoene nederst i denne saken.

Fortsatt en vei å gå

Da prosjektet startet i 2015 var kvinneandelen blant UiAs professorer 19 prosent. Målet var å øke dette til 35 prosent.

Tre år senere, i 2018 var andelen ved UiA økt til 27,9 prosent. Landsgjennomsnittet er på 30,7 prosent.

– Vi har fortsatt en jobb å gjøre, uttalte prosjektleder Karen-Lise Scheie Knudsen til Khrono i mai i år.

Kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger er tema på alle UiAs ledersamlinger. Der deltar alle fra avdelingsdirektører og instituttledere til universitetsdirektøren og rektor.

– Videoene er laget for å legge et grunnlag for arbeidet som skal skje etter at prosjektet nå er ferdig, sier Aasland.

Det er laget fire videoer med hvert sitt tema:

  1. Maskuliniteten i akademia
  2. Flere veier til toppen
  3. Fra jeg til vi
  4. Å ta vare på de unge

Mange vil bruke UiAs videoer

Flere andre institusjoner har ønsket å ta videoene i bruk. Påtroppende rektor Sunniva Whittaker har allerede delt dem med blant andre Norges Handelshøyskole (NHH) og andre i sitt nettverk.

– Forskningsrådet som har finansiert halvparten av prosjektet skal bruke videoene på seminarsamlinger, og Universitets- og høgskolerådets (UHR) gruppe som arbeider med kvinner i forskning skal bruke det på workshops. 

Nye idealer

Portrett: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Hildegunn Mellesmo Aslaksen fra UiAs mediesenter har laget de fire filmene på oppdrag fra universitetets Balanse-prosjekt.

Videoene er tekstet på både norsk og engelsk og er produsert av Hildegunn Mellesmo Aslaksen ved universitetets mediesenter. For henne var det mest interessante møtet med et ungt, ambisiøst forskerpar som hadde små barn.

– Der var det ikke snakk om at den ene skulle satse på bekostning av den andre. Det var begge eller ingen, sier Aslaksen.

– Den tradisjonelle professoren er en mann som bruker all sin tid på forskningen og har en kvinne hjemme som ordner resten. Det er ikke bare kvinner som har problemer med å kjenne seg igjen i det bildet, men også mannlige forskere ønsker en annen balanse både i arbeid og hjemme med familien, sier Aasland.

Ledelsen ved UiA møter det unge forskerparet på en av de kommende ledersamlingene. Du kan møte dem i den fjerde videoen under.