Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Vi har gjort kvantesprang innen software og digitalisering

HMH leverer utstyr og tjenester til boreindustrien og er fornøyd med selskapets innovasjonskraft etter ni års samarbeid med forskningssenter ved UiA.

Skjermdump av Youtube-voideo om drill perform
HMH trekker fram produktene DrillPerform og Activity Visualizer som eksempler på nyskapende produkter (Illustrasjonsbilde er skjermdump fra Youtube-video om DRILL Perform)

– Vi arbeider stadig med å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester, og etableringen av Node og det UiA-ledede Senter for forskningsdrevet innovasjon har vært viktig for oss og resten av leverandørindustrien i Agder. 

Det sier Nicolai Nilsen, visepresident for innovasjon i HMH, leverandør av utstyr og tjenester til boreindustrien.

Fakta om SFI-prosjektet

SFI Offshore Mechatronics var det første prosjektet ved UiA som ble tatt opp i Forskningsrådets program for Sentre for forskingsdrevet innovasjon (SFI) i 2015. Det overordna målet for SFI-programmet er å styrke innovasjonsevnen og øke verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.

Akademiske samarbeidspartnere: 

 • NTNU
 • Aalborg Universitet (DEN)
 • NORCE Forskning
 • RWTH Aachen Universitet (GER)

Samarbeidspartnere fra industrien: 

 • National Oilwell Varco Norway (NOV)
 • HMH (tidligere MHWirth)
 • MacGregor 
 • SLB (Cameron Sense)
 • GCE NODE
  (Industry Cluster)
 • Skeie Technology Group 
 • Lundin Norway
 • StepChange
 • ABB
 • Bosch-Rexroth (GER)
 • Klüber Lubrication (GER)
 • Egde Consulting

HMH har ifølge Nilsen gjort kvantesprang innen sine tjenester på det digitale feltet og programvare-feltet. Men det gir han ikke uten videre samarbeidet med UiAs SFI Offshore mekatronikk all æren for. 

Nicolai Nilsen er visepresident for innovasjon i HMH.

Nicolai Nilsen er visepresident for innovasjon i HMH.

– Det er ikke sånn at et innspill fra forskningen fører til en ny og fiks vri på våre produkter. Det handler mer om at vi sammen skaper et miljø der vi samarbeider og er åpne for nye ideer som kan utvikle seg og gi nye produkter og løsninger på andre områder enn de først var tenkt, sier Nilsen. 

Overvåking og effektivisering

– HMH jobber med å forbedre borreoperasjoner ved å øke bruken av automatisering og digitalisering. Målet er alltid tryggere og mer effektive løsninger, sier Nilsen. 

Han trekker fram produktene DrillPerform og Activity Visualizer som eksempler på nyskapende produkter. 

DrillPerform for optimal boring

– DrillPerform er enkelt sagt et data-analyse-verktøy som analyserer boreoperasjoner offshore, sier Nilsen. 

Målet er å oppdage når operasjone er mest effektive, slik at man kan prøve å gjenskape dette til enhver tid for å skape en mest mulig effektiv og trygg boreoperasjon.  

Han understreker at produktet tilhører HMH, mens dataene tilhører kundene. 

Activity Visualizer

Også Active visualizer er utviklet for å optimalisere boreprosessene. Her kan man se hele operasjonen på boredekk i en fysisk 3D-representasjon. 

– Løsningen viser boreoperasjoner som er gjennomført. Det gir oss muligheten til å sammenlinkne visuelt slik at det er lettere å forstå hvor flaskehalsene er, sier Nilsen.  

Doktorarbeid om overvåking vedlikehold

Nilsen trekker også frem Martin Hemmers doktoravhandling som et bidrag til utvikling av nye produkter og tjenester fra HMH. 

Hemmer var en ph.d.-student ved UiA som var rekruttert fra HMH, og doktorgradsarbeidet var finansiert av HMH og SFI Offshore Mechatronics. 

Det hører med til historien at det ble benyttet testanlegg ved HMH og bygget en spesiell testrigg ved UiA under doktorgradsarbeidet.

– Innsikter fra den avhandlingen har vi bygd videre på. I dag bruker vi det i forbindelse med overvåking og data-analyser som hjelper oss til å vedlikeholde og effektivisere operasjoner på oljeriggene, sier Nilsen.