0
Hopp til hovedinnhold

Ver med på mangfoldsveke

21. - 25. januar inviterer UiA til ei veke med mange spennande aktivitetar og opplevingar, og god moglegheit for studentar til å verte kjent med kvarandre og universitetet.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Åsta Lovise Einstabland, Claudia Klostergaard, Aziz Ahmadi, foto
Åsta Lovise Einstabland, Claudia Klostergaard og Aziz Ahmadi ved Senter for likestilling

– Med Javel! Mangfoldsuka ynskjer vi å vise at UiA er ein studiestad for alle studentar og tilsette, utan omsyn til religion, etnisitet, legning eller funksjon seier Claudia Klostergaard ved Senter for likestilling.

Mangfoldsuka er ei utviding av tidlegare markeringar for studentar. Ho skal bidra til ein god semesterstart og førebyggje einsemd blant nye og gamle studentar og tilsette.

– Vanlegvis har vi hatt Mangfoldsdagen i starten av studiet på hausten, men no ønskjer vi å bruke ei heil veke i starten på vårsemesteret. Då bruker det ikkje å vere så mange aktivitetar og det kjem mange nye studentar då også, seier Klostergaard.

Mykje å velje mellom

Claudia Klostergaard, Aziz Ahmadi, Åsta Lovise Einstabland, foto

Claudia Klostergaard, Aziz Ahmadi og Åsta Lovise Einstabland

Trivsel og inkludering har mykje å seie for studieresultata. Trivst du ikkje er det heller ikkje like lett å lære. Mangfoldsuka er eit felles løft frå ulike organisasjonar. I løpet av veka skal det vere over 20 arrangement.

 • NINV, Maja og Rossman er musikkstudentar frå rytmisk musikk og skal ha tre lunsjkonsertar i kantina. Musikk skapar stemning, knytar folk saman og er noko å snakke om etterpå.
 • UiA har ei stor beatkunstsamling som det vert omvising på.
 • På UiA skal det vere trygt og ein skal vere ivaretatt. Difor skal det vere tre HMX-kurs om å førebyggje seksuell trakassering.
 • Eli Stålesen, som er leiar av SiA Helse, skal halde foredrag om korleis ein kan lukkast med studiane.
 • Østsia er ein av møtestadene for studentane. Der er det konsertar, quiz og mykje aktivitet. Gisle A. G. Agledahl frå NRK-serien «Jævla homo» held foredraget «SKEIV» og TorsdagsQuiz skal sette fokus på mangfald.

Studentorganisasjonen i Agder (STA) støttar opp om veka. På Engasjer deg-dagen 24. januar vert det eit mylder av studentaktivitetar, og linjeforeiningane vil vise kva tilbod dei har. STA vil også ha ekstra fokus på mangfald på nettsida si og på sosiale medium denne veka.

For full oversikt over alt som skjer i løpet av veka, følg med på facebook-siden til JAVEL! Mangfoldsuka. Ver med på det som skjer i Mangfoldsuka, og få ein god start på studia.

Heile programmet

Mandag

 • 11:30 -11:45: Åpning av JAVEL! Mangfoldsuka
  Studentkantina, Campus Kristiansand. Arrangør: JAVEL!
 • 12:00 -12:30: JAVEL! Lunsjkonsert med NINV
  Studentkantina, Campus Kristiansand. Arrangør: JAVEL!
 • 14:30-15:30: Foredrage SKEIV med Gisle A. G. Agledahl
  Østsia. Gratis innang.

Tirsdag

 • 12:00 -12:30: JAVEL! Lunsjkonsert med Maja
  Studentkantina, Campus Kristiansand
  Arrangør: JAVEL!
 • 13:00-14:00: Hva kan vi hjelpe deg med? Informasjon om tilrettelegging i studiene.
  D3 026, Campus Kristiansand. Ingen påmelding. Arrangør: Tilretteleggingskontoret.
 • 13:15-15:00: HMX-Kurs mot seksuell trakassering
  H2 024, Campus Kristiansand. Påmelding. Arrangør: Senter for likestilling.

Onsdag

 • 09:15-11:00: HMX-Kurs mot seksuell trakassering
  H2 024, Campus Kristiansand. Påmelding. Arrangør: Senter for likestilling
 • 11:30-12:15: Eilert Salong Pop-up: Er vi klare for Plan S?
  Vrimlehallen, Campus Kristiansand. Ingen påmelding. Arrangør: Eilert Salong
 • 12:00-12:30:JAVEL! Lunsjkonsert med Rossmann
  Studentkantina, Campus Kristiansand. Arrangør: JAVEL!
 • 14:15-15:00: Omvisning av Beatkunsten på UiA.
  Oppmøte Vrimlehallen. Ingen påmelding. Arrangør: JAVEL!
 • 19:00-22:00: Låtskriveraften
  Hos Naboen, Kristiansand. Gratis inngang. Arrangør: Fakultet for kunstfag/Rytmisk linje

Torsdag

 • 11:15-12:00: Lunsjmøte i biblioteket med Michael Schulte: Ny norsk språkhistorie.
  Universitetsbiblioteket, Campus Kristisand. Ingen påmelding. Arrangør: Universitetsbiblioteket
 • 11:30-16:00: Engasjer deg!
  Vrimlehallen, Campus Kristiansand. Ingen påmelding. Arrangør: UiA Karriere mfl.
 • 12:15-13:00: Verdien av studentengasjement
  B3 001, Campus Kristiansand. Ingen påmelding. Arrangør: UiA Karriere mfl.
 • 13:00-14:00: Hva kan vi hjelpe deg med? Informasjon om tilrettelegging i studiene
  D3 026, Campus Kristiansand. Ingen påmelding. Arrangør: Tilretteleggingskontoret
 • 14:15-15:00: Verdien av studentengasjement
  A2 135, Campus Grimstad. Ingen påmelding. Arrangør: UiA Karriere mfl.
 • 21.00: Torsdagsquiz på østsia.
  Østsia. Påmelding.

Fredag

 • 12:00-13:00: Bokbad med Eli Stålesen – Hvordan lykkes som student
  SiA Bok, Campus Kristiansand. Ingen påmelding. Arrangør: JAVEL! 

Lørdag

 • 13:00-15:00: Lørdagsuniversitetet i Grimstad
  Esben Esther Pirelli Benestad: Fra mismot til kjønnsbegeistring. Biblioteket i Grimstad. Ingen påmelding. Arrangør: Universitetet i Agder.