Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Velger rektor og prorektor i februar

Fra høsten 2023 vil Universitet i Agder for første gang velge både rektor og prorektor under ett med én valgplattform. Valget skjer i perioden 20. – 26. februar. Fristen for å fremme kandidater er 22. januar.

UiA Campus Grimstad og Campus Krsitiansand (foto)

NYTT REKTORAT: UiAs nye rektorat vil fra høsten av bestå av et rektor-team bestående av valgt rektor og prorektor. Bildet viser universitetets campuser i Grimstad (øverst) og i Kristiansand.

Det er klart etter at universitetets valgstyre nå har lyst ut til valg av rektor og prorektor for perioden 1. august 2023 til 31 juli 2027. Sittende rektor ved UiA er Sunniva Whittaker, som tiltrådte vervet i august 2019.

Ny rektorat-plattform

Universitetsstyret gikk tidligere i høst inn for å endre plattformen som rektor velges på fra én til to – altså fra valg av rektor alene til valg av et rektor-team bestående av rektor og prorektor. Rektor-teamet veges av universitetets ansatte og studenter.

Den nye rektorat-modellen ble valgt etter en lengre debatt internt på universitetet om hvordan UiA skal ledes videre etter at dagens rektorperiode går ut.

Tydeligere valgplattform

Veslemøy Rabe (foto)

Argumentene for en ny valgplattform er blant annet at det blir mer forutsigbart hvordan rektoratet vil se ut. Det kan også være lettere å få med eksterne kandidater når de kan stille sammen med en intern kandidat, og det kan bli tydelig ut fra valgplattformene hva rektoratet ønsker å oppnå.

- Det er første gangen vi har et rektorvalg som dette, så jeg håper vi får flere gode kandidater å velge mellom, sier valgstyrets leder, Veslemøy Rabe (bildet).

Kandidatfrist 22. januar

Fristen for å stille som kandidater til rektorvalget er 22. januar 2023.   For å stille til valg, må kandidat-teamet være foreslått av en gruppe på minst 10 personer med stemmerett (ansatte og/eller studenter).

Kandidatene må også oppfylle disse kravene:

  • Ha faglige kvalifikasjonskrav på førstestillingsnivå.
  • Dokumentere ledererfaring som dekan eller instituttleder fra en akademisk institusjon, eventuelt fra annen lederstilling i eller utenfor akademia som innbefatter økonomisk og personalmessig oppfølging og ansvar.
  • Beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig (norsk, dansk eller svensk).

Prosessen rundt valget følger denne tidsplanen: 

  • 28. november: Valget lyses formelt ut via universitetets valgsider 
  • 2. – 22. januar: Periode for å fremme kandidater 
  • 23. januar – 7. februar: Valgkamp-periode 
  • Uke 6: Kandidatene presenteres av valgstyret internt på UiA
  • 20. – 26. februar: Første valgomgang
  • 6. – 10. mars: Ev. andre valgomgang