0
Hopp til hovedinnhold

Velger 80 representanter i to valg

Årets studentvalg holdes 25. april – 3. mai. Frist for å fremme kandidater er 5. april.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

VELGER SINE: Studentene ved UiA velger i vår sine representanter til Studentparlamentet og til fakultetsstyrene. (Arkivfoto.)

Benedicte Nordlie, head of the Student Organisation at UiA

– Studentvalgene er viktige for oss studenter. Vi håper derfor på mange og gode kandidater og høy valgdeltakelse, og for å klare dette trenger vi engasjement både fra studenter og ansatte, sier leder Benedicte Nordlie (bildet) i Studentorganisasjonen i Agder (STA), som står bak valgene.

Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i april/mai i år. De to valgene holdes samtidig: 

 • Til fakultetstyrene – det øverste organet til fakultetene, lærerutdanningene og Handelshøyskolen ved UiA. Fakultetstyrene har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetenes og lærerutdanningene holder høy kvalitet.
 • Til Studentparlamentet – det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger også representanter til alle råd, styrer og utvalg ved UiA og STA.

Kandidater fremmes til STA innen 5. april

Det er frivillig å stille til valg, og alle som fremmes må være spurt.
Alle studenter som har semesterregistrert seg er valgbare og kan stemme.
Kandidater fremmes via nettsidene til STA
Funksjonstiden for studentrepresentantene i begge valg er 01.08.2019 – 31.7.2020.

Viktige datoer er:

 • 14. mars - 5. april: Fristperiode for å fremme kandidater. (Kandidatskjema sendes til sta@uia.no)
 • 5. april kl. 14.00: Frist for å klage på manntallet
 • 25. april kl. 10.00 – 3. mai kl. 14.00: Valgperiode, elektroniske valg

Elektronisk valg

Selve valget holdes holdt elektronisk i valg perioden 25. april kl. 10.00 –3.mai kl. 14.00. Studentene kommer til stemmerommet via nettsidene til STA.

Disse skal velges:

Fakultet for samfunnsvitenskap:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Tre representanter og tre vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for humaniora og pedagogikk:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for kunstfag:

 • Til fakultetstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: To representanter og to vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for teknologi og realfag:

 • Til fakultetsstyret: Det skal velges to representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Lærerutdanningene:

 • Til Styret for lærerutdanningene: Tre representanter og tre vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Spørsmål om valgene?

Spørsmål om studentvalget rettes fortrinnsvis til Studentorganisasjonen i Agder (STA) - til STA-leder Benedicte Nordlie (tlf.: 951 09 286).