0
Hopp til hovedinnhold

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Paneldebatt med utenriksminister Børge Brende. Hvordan påvirkes Norge av en verden i rask omskiftning og hvilke konsekvenser bør dette få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk?

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Utenriksminister Børge Brende

Utenriksminister Børge Brende kommer til Universitetet i Agder, mandag 25. april.

Dette skal prosjektet «Veivalg» se nærmere på i året som kommer. Bli med på debatten! #Veivalg

Utenriksminister Børge Brende deltar mandag 25. april i en paneldebatt som ledes av Jon P. Knudsen om framtidas utenriks og sikkerhetspolitikk.

Brende ønsker å engasjere til debatt over hele landet, og starter i Kristiansand.

Stortingsmelding neste år

Regjeringen tok høsten 2015 initiativet til en ny stortingsmelding, som etter planen legges fram om et års tid. Prosjektet har fått navnet «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk».

- Hovedlinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk ligger fast. Likevel må vi tilpasse oss en verden i rask omskiftning. Vi må prioritere. Vi må definere tydelig hva som er i norsk interesse. Vi må ta noen viktige veivalg. Derfor er denne stortingsmeldingen viktig for at vi skal kunne gjøre best mulige valg og ha en informert debatt om hva valgene innebærer, sier utenriksminister Børge Brende.

Det sikkerhetspolitiske klimaet er blitt merkbart endret de siste årene, og verden er mer uforutsigbar. Europas nærområder i sør er i krise, folkerettens spilleregler, som har tjent Norge, er under press, og europeisk samarbeid settes på prøve.

Parallelt med disse utfordringene ser vi maktforskyvninger i en verden som veves stadig tettere sammen. I bakgrunnen ligger felles utfordringer med betydelig iboende konfliktpotensiale, som klimaendringer og knapphet på ressurser.

Turbulens og kriser gir følelse av økt sårbarhet

- Selv om det er mange positive utviklingstrekk og suksesshistorier på den utenrikspolitiske arenaen, har de siste årenes turbulens og akutte kriser gitt en følelse av økt sårbarhet, sier Brende.

Hvordan påvirkes Norge av dette og hvilke konsekvenser bør disse endringene få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk?

Panelet

  • Vidar Udjus, politisk redaktør Fædrelandsvennen
  • Kai Steffen Østensen, student og medlem av STA-styret
  • Anne Elizabeth Stie, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, UiA
  • Stein Sundstøl Eriksen, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA

Moderator: Jon P Knudsen, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA

Sted: Auditorium B1 001, Campus Kristiansand
Tid: Mandag 25. april 12.00 – 13.30