Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vant Eilert Sundt-prisen for arbeid om rusproblematikk

Ifølge juryen var årets vinnere av Eilert Sundt-prisen imponerende og kreative om et politisk aktuelt tema.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilde av Tuva Larsen Føreland, Mia Emilie Francke, Emma Nordbø og Adriana Andreassen Verkerk, sammen med veileder og lærer Jonas Rosenvold.
Den gjeveste Eilert Sundt-prisen gikk til KKG-elevene Tuva Larsen Føreland, Mia Emilie Francke, Emma Nordbø og Adriana Andreassen Verkerk. Her sammen med veileder og lærer Jonas Rosenvold. Foto: Privat

Juryavgjørelsen skapte full jubel hos elevene Tuva Larsen Føreland, Mia Francke, Emma Nordbø og Adriana Verkerk fra Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG). De har satt søkelyset på stigmatisering av rusavhengige i sitt vinnerarbeid.

– Det er motiverende å se at flere er fornøyd med vårt arbeid. Vi får bekreftelse på at det vi har gjort er bra, og det er svært givende, sier Tuva Larsen Føreland.
Hun og medelevene Mia Francke, Emma Nordbø og Adriana Verkerk ved KKG ble tildelt den gjeve Eilert Sundt-prisen for oppgaven «Stempling og stigmatisering av synlige rusavhengige».

Prisen deles ut av institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved UiA, og er en forskerpris for videregående skoler i Agder. Oppgavene tar for seg samfunnsfaglige problemstillinger med tilknytning til Agder-regionen.

I Eilert Sundts ånd

Ifølge juryen var oppgaven «Stempling og stigmatisering av synlige rusavhengige» en klar vinner i år. Den tok opp et samfunnsaktuelt tema, med en problemstilling som også går igjen i den måten Eilert Sundt tok for seg stigmatiserte grupper i samfunnet.

– Oppgaven utforsker en samfunnsfaglig problemstilling som er svært relevant – og som det siste året har hatt bred oppmerksomhet i politiske miljøer og i samfunnsdebatten generelt. Oppgaven er kreativ, og kandidatene har utviklet en forskbar problemstilling, sier prisutdeler Kai Steffen Østensen

Bilde av Tuva Larsen Føreland.

For Tuva Larsen Føreland fra KKG er det motiverende med forskningsarbeid ved å få anerkjennelse gjennom Eilert Sundt-prisen fra UiA. Foto: Privat

Prisen skal bidra til økt samfunnsengasjement og forskning blant unge. Larsen Føreland sier at funnene i forskningsoppgaven har gjort elevene mer bevisste på stigmatiserte grupper i samfunnet.

Hun sier flere instanser bør ha en finger med i spillet for å ta tak i dette problemet.
– Ser vi på noen som et problem, blir de akkurat det. For rusavhengige er tillit noe av det viktigste for å oppnå et rusfritt liv, spesielt fra sykepleiere, venner og andre instanser i samfunnet generelt, sier hun.

Deres forskning har blant annet vist at det er mer belastende for individet å oppleve stigmatisering fra sykepleiere, leietakere og de som jobber på sosialkontoret. De ble mer sett på som avvik og problem fra viktige instanser, og dette oppleves belastende for personene. Det gjør også at vedkommende lever opp til de forventningene samfunnet gir dem.

Mersmak for framtidens forskere

Leder av Eilert Sundt-prisen, Sivert Skålvoll Urstad, roser elevene fra hele regionen for engasjementet. Han håper anerkjennelsen gir mersmak på forskning.
– Det er gjort et godt stykke forskningsarbeid fra hele Agder. Vi som jobber med denne prisen synes det er gøy å dele den ut til dere. Dere får muligheten til å videreføre Eilert Sundts arv. Vi håper dette kan bygge kreativitet og kunnskap, og kanskje stimulere til å bli forskere i fremtiden. Gjerne ved fakultet for samfunnsvitenskap, sa Skålvoll Urstad til elevene under utdelingen.

Andreplassen ble tildelt en oppgave om ungdoms psykiske helse under koronapandemien av Vennesla Videregående Skole. 

Bilde av Ingvild Abildgaard, Eline Tveit, Nellie M. Cajmyr, Gustav Drivenes og Ida Thomassen fra Vennesla Videregående Skole.

Ingvild Abildgaard (f.v), Eline Tveit, Nellie M. Cajmyr, Gustav Drivenes og Ida Thomassen fra Vennesla Videregående Skole fikk tildelt andreplass for oppgaven om ungdom og psykisk helse under pandemien. Foto: Privat

Tredjeplassen gikk til Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), som har gjort et arbeid om holdninger til tidligere innsatte i leie- og arbeidsmarkedet.

Juryen deler ut tre premier på henholdsvis 15.000, 10.000 og 5.000 kroner. Prisutdelingen fant sted 29. april og ble gjennomført digitalt grunnet covid-19 situasjonen.

Årets vinnere av Eilert Sundt-prisen:
1. Stempling og stigmatisering av synlige rusavhengige - Adriana Andreassen Verkerk, Emma Nordbø, Mia Emilie Francke og Tuva Larsen Føreland (Kristiansand Katedraskole Gimle)

2. «Ensomme Ungdommer» - Ungdom og psykisk helse under koronapandemien - Ida Thomassen, Gustav Drivenes, Nellie M. Cajmyr, Ingvild Abildgaard og Eline Tveit (Vennesla Videregående Skole)

3. Holdninger til tidligere innsatte i leie- og arbeidsmarkedet - Andrea Torsås, Frida Sletten og Ida Fossheim (Kristiansand Katedralskole Gimle)