Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Valgt eller tilsatt rektor på UiA?

Universitetsstyret skal i september vedta styringsform på UiA for 2023-2026. I tillegg til ordinær høring, oppfordres alle interesserte til å si sin mening på en egen debattside.

Campus Kristiansand, foto
STYRINGSFORM: Skal UiA ha valgt eller tilsatt rektor fra 2023? (Arkivfoto)
Rachel Syrtveit, foto

Rachel Funderud Syrtveit

– Hensikten med både høringen og debattsiden er å få frem så mange syn på saken som mulig, primært fra ansatte og studenter. Saken er nå på formell høring internt, så håper vi at debattsiden gir mulighet for å fremme synspunkter ut over den formelle prosessen, sier seniorrådgiver Rachel Funderud Syrtveit.

SE DEBATTSIDEN HER

Valgt eller tilsatt rektor?

I spørsmålet om styringsform for de 21 universitetene og høgskolene som reguleres av universitets- og høgskoleloven, står spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor sentralt. I dag har ni universiteter og høgskoler valgte rektorer i dag, mens 12 har tilsatte rektorer. Loven har som hovedform enhetlig ledelse med tilsatt rektor, men universitetene og høgskolene står helt fritt til å velge den styringsformen de mener er best egnet for sin virksomhet.

På UiA har det til nå vært valgt rektor, der Sunniva Whittaker har vært valgt rektor siden 2019. Rektorperioden hennes går imidlertid ut neste år, og universitetsstyret skal derfor i september i år ta stilling til om universitetet fortsatt skal ha en styringsordning med valgt eller tilsatt rektor for neste rektorperiode.

Styreleder-rollen

Valg av styringsform påvirker også rollen til lederen av universitetsstyret, universitetets høyeste beslutningsorgan. Ved valgt rektor, som på UiA i dag, er rektor også styrets leder. I en ordning med tilsatt rektor er det Kunnskapsdepartementet som utpeker styrets leder. 

Universitetsdirektørens rolle

Valg av styringsform endrer også universitetsdirektørens rolle. Ved valgt rektor fortsetter styringsordningen med todelt ledelse på UiA som den er i dag, der universitetsdirektøren er ansvarlig for den administrative virksomheten ved UiA, og rektor for den faglige. Men i en styringsform med tilsatt rektor, vil det være enhetlig ledelse.

Spørsmålet om valgt eller ansatt rektor er altså ikke bare spørsmål om rekrutteringsform for rektor, men også om ledelsesform; todelt eller enhetlig ledelse og rollefordeling på institusjonsnivået, sammensettingen av rektoratet og den sentrale ledergruppen, og styresammensettingen.

Dette gjør de andre

Av de 21 offentlige universitetene og høyskolene i Norge har i dag 9 valgte rektorer og todelt ledelse, 12 har tilsatte rektorer og enhetlig ledelse.

Der valgt rektor er styrets leder:

 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo

Ekstern styreleder med ansatt rektor:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Østfold
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

SE FULLSTENDIG HØRINGSNOTAT HER (pdf)