0
Hopp til hovedinnhold

Valgkampen er i gang!

STA er rimelig fornøyd med antall kandidater til høstens studentvalg 16. – 27. oktober. Hele 65 studenter stiller til valg – 2 flere enn i fjor.

Studenter i vrimlehallen i UiA, foto.

VALGKAMP: Høstens studentvalgkamp er i gang. I oktober skal studentene velge sine representanter til fakultetsstyrer og til Studentparlamentet. (Illustrasjonsfoto.)

Irene Bredal, portrettfoto.

- Vi skulle selvsagt gjerne sett at flere studenter stilte til valg. Det er mye spennende å være med på. Men vi har fått inn nok kandidater til å gjennomføre valgene på en god måte. Så slik sett er vi rimelig fornøyde med kandidatantallet, sier organisasjonskonsulent Irene Bredal (bildet) i Studentorganisasjonen i Agder (STA).

Se også: Studentvalg ved UiA 16.-27. oktober

To valg i ett

Organisasjonskonsulenten forteller at det ved fristens utløp mandag var kommet inn i alt 65 kandidater, fordelt på valg til fakultetsstyrene og til styret for lærerutdanning, og til Studentparlamentet.

- Det er to flere enn i fjor, altså en liten økning. Det er positivt, konstaterer hun.

Så fort det er klart, kan du se kandidatene på STA sine nettsider!

Fyller alle fakultetsstyrene

Oversikten fra STA viser at det er kommet inn nok kandidater til å fylle både de to faste og de to varaplassene til samtlige av universitetets fem fakultetsstyrer. Til styret for Avdeling for lærerutdanning er det nok kandidater til å fylle de tre faste plassene, men det mangler en kandidat til å fylle den siste av tre varaplasser.

Kunstfag nesten ute av Studentparlamentet

 - Også når det gjelder Studentparlamentet og de faste plassene her er bildet i hovedsak positivt. Det er kun Fakultet for kunstfag som ikke blir fullt ut representert. Kunstfag har to faste plasser og to varaplasser, men stiller i år med kun én kandidat i alt, sier Irene Bredal.

Flest kandidater på SV-fakultetet

Oversikten viser at det er ulikt engasjement fra fakultet til fakultet i forbindelse med årets studentvalg.

Flest kandidater er det ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Her stiller i alt 14 studenter til valg og kjemper om i alt fire faste og fire varaplasser i fakultetsstyret og i Studentparlamentet. Deretter følger Handelshøyskolen ved UiA, der 11 studenter kjemper om tilsvarende antall plasser i alt. 

På fakultet for kunstfag er bildet annerledes. Der er det fem kandidater i alt til de tilsvarende åtte plassene – fire til fakultetsstyret og altså kun én til Studentparlamentet.

Valgkamp fram til 27. oktober

Studentvalgene ved UiA holdes i år i perioden 16. – 27. oktober. Det stemmes elektronisk.

- Fra nå av og frem til valget avsluttes går vi inn i valgkampmodus. Det betyr at det er fritt fram for kandidatene til å fremme sitt kandidatur, både ved å snakke med sine medstudenter eller ved å drive synlige og målrettede valgkampanjer. Jeg gleder meg til å se valget sette sitt preg på hele universitetet i ukene som kommer, sier Irene Bredal.    

Mer om studentvalgene ved UiA og elektronisk stemmegiving

Se også tillitsvalgtsiden til STA

Send studiet på mail