0
Hopp til hovedinnhold

Vær kjapp med å ta korona-test etter juleferien

Kommunehelsetjenestene i Grimstad og Kristiansand ber om at alle studenter som kommer tilbake fra juleferie tester seg for korona covid-19-smitte raskt om de har symptomer, om de er nærkontakter eller har mistanke om at de har vært i kontakt med smitte.

Korona covid-19-test. (Illustrasjon: Colourbox)

Også ansatte bør følge oppfordringene på lik linje med studentene.

Bruk de ordinære teststasjonene

Foreløpig vil testingen foregå på de ordinære test-stasjonene – ved Brannstasjonen i Grimstad (kart på lenke under) og på Kløvertun i Kristiansand (kart på lenke under).

Når vårsemesteret starter for fullt– foreløpig er det 18. januar som gjelder – er UiA i dialog med kommunehelsetjenestene om å få til mobile teststasjoner både på Campus Grimstad og Campus Kristiansand. De vil eventuelt ikke stå fast på UiA, men det blir sannsynligvis et opplegg for bestilling av test og test-service på campus ved behov.

Men inntil dette er avklart er det dette som gjelder i de to kommunene:

Framgangsmåte i Kristiansand

- Vi ønsker at alle som har symptomer, som er nærkontakter eller har mistanke om at de har vært i kontakt med smitte, om å teste seg. Det er svært lav terskel for å teste seg, sier avdelingsleder ved teststasjonen på Kløvertun, Anne Reidun Røise.

Alle kan bestille en test vi denne nettsida: https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/karantene-og-smittemistanke/

Her er også nødvendig informasjon, inkludert kart for å finne fram.

Framgangsmåte i Grimstad

Kommunehelsetjenesten ved teststasjonen i Grimstad kommune oppfordrer studentene som kommer tilbake fra juleferie om å teste seg.

- Vi øker kapasiteten etter behov, sier Nina Næss ved teststasjonen.

Alle kan bestille en test vi denne nettsida:

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/folkehelse-og-frivillighet/informasjon-om-korona-og-kommunens-tiltak/fakta-rad-og-koronatesting/

Her er også nødvendig informasjon, inkludert kart for å finne fram.