0
Hopp til hovedinnhold

Utviklingsstudier gir perspektiv

– Norge er et lite land i et hjørne av verden. Vi trenger utviklingsstudier for å se oss selv i en større sammenheng, mener studenter på feltarbeid i Indonesia.

Karianne Khron Taranger, Frida Neverdal Olsen og Elise Haaland Leveraas, foto
Karianne Khron Taranger (f.v.), Frida Neverdal Olsen og Elise Haaland Leveraas på UGM og UiAs fagseminar i Yogyakarta i Indonesia.

Studentene Karianne Khron Taranger, Elise Haaland Leveraas og Frida Neverdal Olsen tar utviklingsstudier på UiA og som er på feltarbeid i Indonesia. Vi treffer de tre UiA-studentene på et fagseminar som arrangeres på Universitas Gadjah Mada (UGM) i forbindelse med jubileumsmarkeringen for 25 års samarbeid med UiA.

De undrer seg over uttalelsen til stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen, som i forrige uke stilte spørsmålstegn ved nytten av utviklingsstudier.

– I Norge bor det fem millioner mennesker. Det er like mange som det bor i den byen jeg gjorde feltstudier, sier Neverdal Olsen fra Vennesla.

Hun tar en bachelor, og sammen med en medstudent ser hun nærmere på den store sportsprodusenten NIKE sitt samfunnsansvar rundt bedriftens fabrikker i Indonesia.

– NIKE ble kraftig kritisert på nittitallet for å bry seg for lite om arbeidsforholdene på fabrikkene sine. Vi ser nærmere på hvordan situasjonen er i dag, sier hun.

Ser på kvinnedeltakelse

Resultatene fra feltarbeidet skal skrives inn i bacheloroppgaven.

– Vi har ikke analysert våre funn ennå, men situasjonen ser ut til å være bedre, spesielt på de store fabrikkene som er direkte drevet av NIKE. Det er nok en større utfordring hos NIKEs underleverandører, sier Neverdal Olsen.

Elise Haaland Leveraas fra Ålgård holder på med en master i global utvikling og samfunnsplanlegging. I sitt feltarbeid tar hun for seg en spesiell type mikrofinansorganisasjoner kalt credit unions - en korporasjon med mange eiere som velger sine ledere.

– Det er stort fokus på kvinnedeltakelse i mikrofinans. Jeg ser på i hvilken grad kvinner velges til ledere i denne type organisasjoner, sier Haaland Leveraas.

Hun er fortsatt midt i sitt feltarbeid og har dermed ikke analysert funnene sine.

– Foreløpig ser jeg mange kvinnelige ledere, men på lavere nivå i organisasjonen. Jo høyere man kommer i systemet, jo færre kvinner.

Hvorfor utviklingsstudier?

Karianne Khron Taranger fra Stavanger kombinerer utviklingsstudiene med en bachelor i økonomi.

– Det er en god kombinasjon og bidrar til å gi meg et større perspektiv på verden. Når vi i tillegg får et studieopphold i et annet land, lærer vi mye om kultur og får større innsikt og forståelse, sier hun.

– Det er det utviklingsstudiet handler om.

Setter spørsmålstegn

Anne Halvorsen, foto

– Utviklingsstudiene på UiA gir studentene nye og verdifulle erfaringer, sier dekan Anne Halvorsen

På fagseminaret i Yogyakarta treffer studentene Anne Halvorsen, dekan på Fakultet for samfunnsvitenskap hvor utviklingsstudiene hører til. Hun besøker UGM i forbindelse med jubileet.

– Det er veldig kjekt å treffe studentene her og se dem i full sving med feltarbeidet samtidig som vi har indonesiske studenter på feltarbeid i Kristiansand. Gjennom det får de erfaringer og kunnskap de ikke ville fått på andre måter, sier Halvorsen.

– Jeg synes det er rart å i det hele tatt stille spørsmålstegn ved utviklingsstudier i en verden som er i stadig omskifting og med mange mennesker på flukt og flyttefot. Vi har mye å lære av resten av verden, og sammen finne løsninger på våre felles utfordringer, fortsetter dekanen.

Styrker samarbeid

UiA feirer denne uka 25 års samarbeid med UGM, og gjennom disse årene har studenter på utviklingsstudiet vært hovedtyngden av de 750 fra UiA som har hatt studieopphold ved UGM.

– Samarbeidet med universiteter over hele verden gir våre studenter unike muligheter til å lære av andre miljøer og knytte kontakter for resten av livet. Dette samarbeidet ønsker vi å utvide og forsterke, sier Halvorsen.

Fra Yogyakarta i Indonesia har de tre studentene en klar oppfordring til norske medstudenter som tar alle sine studier i Norge.

– Det er mange flere som kunne trengt et slikt studium og dermed se litt mer av verden. For som vi finner ut; alt i verden er ikke rett fram.

Send studiet på mail