0
Hopp til hovedinnhold

Utvider kandidat-fristen til Studentparlamentet og fakultetsstyrene

STA ønsker seg flere kandidater til valgene til Studentparlamentet og til universitetets fakulteter, og forlenger fristen for å fremme kandidater til ut onsdag 10. april.

Studenter i forelesningssal, foto
TRENGER KANDIDATER: Studentorganisasjonen i Ager etterlyser flere kandidater til årets studentvalg. (Ill. foto: UiA)

Vi ser dessverre at vi mangler kandidater til å fylle plassene i Studentparlamentet, noe som er veldig beklagelig, forklarer STA-leder Benedicte Nordlie.

Benedicte Nordlie, foto

Benedicte Nordlie

– Vi ønsker ikke å starte perioden til det nye studentparlamentet med en suppleringsprosess, og ser det derfor som hensiktsmessig å utvide perioden, for å gjøre et siste forsøk på å få inn nok kandidater, sier hun.

Velger 80 representanter i to valg

Alt i alt opplyser STA at det mangler fire kandidater til studentparlamentet for å fylle de faste plassene, to fra Fakultet for teknologi og realfag, og to fra Fakultet for humaniora og pedagogikk. Vider mangler det kandidater til å fylle varaplassene på alle fakultetene, med unntak av Fakultet for samfunnsvitenskap.

Se også: Ekstraordinær utvidelse av årets studentvalg (STA sine nettsider)

Når det gjelder studentvalgene til fakultetsstyrene og avdelingsstyret for lærerutdanningene, er det nok kandidater til å fylle de faste plassene i alle styrene. Men det mangler nok kandidater til å fylle varaplassene på fakultetene for kunstfag, teknologi og realfag, Handelshøyskolen ved UiA og Avdeling for lærerutdanning.

Kandidater fremmes til STA innen midnatt onsdag 10. april

Det er frivillig å stille til valg, og alle som fremmes må være spurt. 
Alle studenter som har semesterregistrert seg er valgbare og kan stemme.
Kandidater fremmes via nettsidene til STA.

Valgene holdes etter påske

De to valgene – til studentparlamentet og til fakultetsstyrene - holdes holdt elektronisk i perioden 25. april kl. 10.00 – 3.mai kl. 14.00. Studentene kommer til stemmerommet via nettsidene til STA.

Funksjonstiden for studentrepresentantene i begge valg er 01.08.2019 – 31.7.2020.

Disse skal velges:

Fakultet for samfunnsvitenskap:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Tre representanter og tre vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for humaniora og pedagogikk:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for kunstfag:

 • Til fakultetstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: To representanter og to vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Fakultet for teknologi og realfag:

 • Til fakultetsstyret: Det skal velges to representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Lærerutdanningene:

 • Til Styret for lærerutdanningene: Tre representanter og tre vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Spørsmål om valgene?

Spørsmål om studentvalget rettes fortrinnsvis til Studentorganisasjonen i Agder (STA) - til STA-leder Benedicte Nordlie (tlf.: 951 09 286).

Send studiet på mail