Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Utdanning for veteraner i kameratstøtte

Ny videreutdanning i individuell mentoring og veiledning skal bidra til å forebygge psykiske plager for veteraner fra Forsvaret.

Bildet viser studenter og arrangører samlet til fotografering.
Studentene samlet til offisiell åpning av videreutdanningen individuell mentoring og veiledning. Foto: Anders Aks

– Dette kurset gir oss en mulighet til å bli gode støttespillere og veiledere for veteraner, sier student Morten Angvik-Kristiansen, ansatt ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Den nye videreutdanningen gir 7,5 studiepoeng og har blitt utviklet i et samarbeid mellom Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sør (RVTS Sør) og Universitetet i Agder (UiA). Angvik har gjennom fem år jobbet med kameratstøttearbeid i NVIOs lokallag i Trøndelag.

– Det har vært et stort ønske fra veteraner i hele Norge å få mer kompetanse på feltet. Gjennom kurset tar vi arbeid med kameratstøtte et steg videre. Det betyr mye at vi har fått kurs med studiepoeng som man kan bygge videre på, særlig for våre unge veteraner som har sluttet i Forsvaret. Det er en ny vei tilbake til det sivile liv, sier Angvik-Kristiansen.

Flere sliter

De fleste veteraner klarer seg bra, viser en ny Afghanistan-rapport fra Forsvaret. Samtidig viser undersøkelsen at mer enn 10 prosent av veteraner fra Afghanistan har psykiske helseplager.

Veteraninspektøren med uniform holder innlegg for studenter.

Forsvarets veteraninspektør, Morten Henriksen holder innlegg på samlingen hvor Morten Angvik-Kristiansen (t.h) er en av deltakerne. Foto: Anders Aks

Det er en økning på drøye 2 prosentpoeng fra forrige undersøkelse i 2012. Undersøkelsen viser også at det er 82 prosent høyere risiko for psykiske helseplager blant de som slutter i Forsvaret.

– Krig er brutalt. Ungdom som reiser ut er kanskje ikke godt nok forberedt på hva krig gjør med både kropp og menneske. Vi reagerer ulikt på traumatiske hendelser. Det er ingen tvil om at Forsvarets ansatte har nytte av å lære om veiledning og ha flere verktøy for å håndtere det vi opplever, sier Angvik-Kristiansen.

Utdanne gode ambassadører

Kameratstøtte er et lavterskel- og likepersonsarbeid for veteraner, hvor målet er å forebygge psykiske helseplager. Kameratstøtte er en bærebjelke i arbeidet til interesseorganisasjonen NVIO, og har vært det i flere tiår. Veiledning og støtte til kolleger som har tjent Norge i Forsvarets internasjonale operasjoner, skjer gjennom kursing og autorisering av kameratstøttere, nettstedet kameratstøtte.no, kameratstøttetelefon og ulike kontaktpunkter i de landsdekkende lokalforeningene. Nå kan veteraner for første gang få formalkompetanse om hvordan veilede, mentorere og være en god samtalepartner for andre som også har vært soldater i internasjonale oppdrag.

– Dette tilbudet vil gi flere veteraner kompetanse på kameratstøtte. Og vi trenger flere, særlig yngre veteraner, inn i dette arbeidet. Veteraner som kjenner egne grenser, som vet at den enkelte må ta tak i sin situasjon, men som vil vise at de går sammen med den andre, sier leder for kameratstøttearbeidet i NVIO og initiativtager til den nye utdanningen, Anders Aks.

Det er den frivillige aktiviteten i NVIOs lokalforeninger som sikrer at tilbud om kameratstøtte er tilgjengelig i alle landets regioner.

– Til dette kurset har vi rekruttert veteraner fra hele landet og med et aldersspenn fra 30-70 år. Slik får vi gode ambassadører for kameratstøttearbeidet i mange kommuner og lokalforeninger rundt om i Norge, sier Aks.

Snu speilet mot seg selv

Fagansvarlig for studietilbudet Inge Håvard Bergdal, jobber i RVTS Sør og ved Handelshøyskolen på UiA. Han har selv bakgrunn fra Forsvaret, og har nå utviklet et skreddersydd tilbud for veteraner.

– RVTS har et ansvar for å bistå veteraner. Vi vet at det er flere som strever etter utenlandstjeneste og at det ofte tar lang tid før de søker hjelp. NVIO tilbyr allerede flere kameratstøttekurs, men sammen ønsker vi nå å tilby kurs som gir formalkompetanse, sier Bergdal.

Videreutdanningen strekker seg over tre helgesamlinger med forelesninger, øvelser og veiledning. Målet er at tilbudet utvikler flere veteraner som kan være gode kameratstøtter og at tilbudet blir mer tilgjengelig for hjemvendte soldater.

– Studentene vil lære seg samtaleteknikker og fagkunnskap om stress og belastning. De vil også snu speilet mot seg selv, for skal du veilede andre, må du vite hva du selv har i bagasjen, sier Bergdal.

Støtte fra ledelsen

Utvikling av videreutdanningen i veiledning og mentorering får god støtte i NVIOs styre og ledelse. Kameratstøtte har vært et begrep og satsing i NVIO (tidligere FN–Veteranenes landsforbund) siden slutten av 80-tallet.

Bildet av generalsekretær Bjørn Robert Dahl

Generalsekretær i NVIO, Bjørn Robert Dahl deltok på åpningen av det nye studietilbudet. Foto: Anders Aks

– Det er veldig positivt at vi henter inn kompetanse utenfra gjennom RVTS Sør og UiA. Veteranforbundet har en viktig jobb i å gi veteraner faglig påfyll for å bli enda mer kompetente veiledere, sier generalsekretær i NVIO, Bjørn Robert Dahl.

NVIO fungerer som et bindeledd mellom Forsvaret og det sivile liv – slik at veteraner lettere kan få tilgang til de tjenestene de har behov for.

– Kameratstøttenettverket skal ikke være behandlende. Gjennom vårt arbeid skal vi være en litt bedre samtalepartner som kan forstå bakgrunn og utfordringer til veteraner. Og vi skal veilede de som trenger hjelp inn i det offentlige hjelpeapparatet, sier Dahl.

Han har tro på at piloten Individuell mentoring og veiledning kan videreføres.

– Videreutdanningen bidrar til at veteraner anskueliggjør sin kompetanse og med det også gjør seg relevante i det sivile liv og kanskje ser mulighet for videre utdanning. Vi håper at vi kan bygge videre på dette kurstilbudet og utvikle flere tilbud til våre veteraner, sier Dahl.