Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Universitetsstyret fastholder valgresultatet

Frank Reichert er riktig valgt til rektor ved UiA. Det mener Universitetsstyret, som torsdag formiddag behandlet to klager på hvordan valget ble gjennomført i slutten av mai.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Påtroppende rektor Frank Reichert serverte kake da Universitetsstyret hadde vedtatt å følge Valgstyrets og Universitetsdirektørens innstilling på klagesakene om rektorvalget. Kaken ble bestilt etter vedtaket, og kakefesten var i gang etter halvannen time!

Påtroppende rektor Frank Reichert serverte kake da Universitetsstyret hadde vedtatt å følge Valgstyrets og Universitetsdirektørens innstilling på klagesakene om rektorvalget. Kaken ble bestilt etter vedtaket, og kakefesten var i gang etter halvannen time!

Bakgrunnen for behandlingen i universitetsstyret torsdag, var to klager på gjennomføringen av valget. Den ene klagen er signert professor Dag Ingvar Jacobsen ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag og førsteamanuensis Cristina Bragdø-Ellenes ved Institutt for rettsvitenskap.

I klagen problematiserer de fem av de totalt 2010 avgitte stemmene. De fem stemmene – to fra vitenskapelig ansatte, tre fra administrativt ansatte - ble avgitt manuelt, i lukket konvolutt, og ikke elektronisk.

Klagerne krevde at alle manuelle stemmer må forkastes, og så må opptellingen foretas på nytt. Hvis det mot formodning ikke skulle være mulig, mener de at det må skrives ut nyvalg.

Også den andre klagen, som er sendt inn av førsteamanuensis Nils Martinius Justvik ved Institutt for religion, filosofi og historie, ba om at man vurderer omvalg på grunn av stemmegivingen.

Klagene ble først behandlet i universitetets valgstyre 10. juni. Et enstemmig valgstyre tok da ikke klagene til følge, og saken ble sendt til universitetsstyret for endelig avgjørelse.

Førsteamanuensis Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes

Førsteamanuensis Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, en av klagerne, fikk redegjøre for klagen.

Fulgte innstillingen

Vedtaket i universitetets styre kom etter en halvannen time lang debatt og baserer seg på universitetsdirektørens innstilling i saken. Denne ser slik ut:

Klage på rektorvalget - 2. valgomgang:

Forslag til vedtak:

1. Styret har behandlet klager fra henholdsvis professor Dag Ingvar Jacobsen og førsteamanuensis Sunniva Christina Bragdø-Ellenes og fra førsteamanuensis Nils Martinius Justvik i forbindelse med andre valgomgang ved valg av rektor.

2. Styret finner ikke at det er gjort feil i forbindelse med forberedelse til eller gjennomføring av valget som kan ha hatt betydning for valgutfallet. Klagene tas ikke til følge.

3. Styret ber universitetsdirektøren om å foreslå endringer av valgreglementet og å gjennomgå administrative rutiner for ansattes tilgang til universitetets datasystemer med sikte på å unngå de problemstillinger som er reist i klagene ved fremtidige valg.

Vedtaket i universitetsstyret var ikke enstemmig, men ble fattet med 8 mot tre stemmer. Eksternt styremedlem advokat Bjørn Stordrange fremmet forslag om fullt nyvalg, med helt ny kandidatutlysning, basert på en argumentasjon om at ingen er blitt nektet å stemme, men at manuelle stemmer ikke kan telle med det valgreglementet som forelå og stemme-informasjonen som ble gitt. I så måte fulgte han klagernes argumentasjon.

Også førsteamanuensis Frøydis Vik valgt av tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, og stipendiat Marianne Skreden valgt av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling så det slik.

Se hele saksinnstillingen HER! (Fra side 35)

Frank Reichert tiltrer vervet som rektor 1. januar 2016. Han etterfølger da Torunn Lauvdal, som har vært rektor ved Universitetet i Agder siden 2008.

Styremedlem advokat Bjørn Storedrange.

Styremedlem advokat Bjørn Storedrange.

Fra styremøtet.

Fra styremøtet.

- Jeg er fornøyd med at det er blitt en avgjørelse i valget, men nå må vi se framover. Universitetsstyrets vedtak om MIL-labben er viktigere enn rektorvalget, sier Frank Reichert - iført Hurra!-kake og rektorhatt kreert av Anne Bergit Jørgensen, støttespiller ved Fakultet for teknologi og realfag.

- Jeg er fornøyd med at det er blitt en avgjørelse i valget, men nå må vi se framover. Universitetsstyrets vedtak om MIL-labben er viktigere enn rektorvalget, sier Frank Reichert - iført Hurra!-kake og rektorhatt kreert av Anne Bergit Jørgensen, støttespiller ved Fakultet for teknologi og realfag.

Tekst: Jan Arve Olsen

Foto: Tor Martin Lien