Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Universitetsstyremøte 9. april 2014

Sluttrapporten fra utredningen av fellesprosjektet HiT / UiA som skal sendes på høring, er trolig den saken som får mest oppmerksomhet ved styremøtet 9. april.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sluttrapporten fra UiA / HiT-prosjektet skal sendes på høring, om UiA-styret følger innstillingen til vedtak.

Sluttrapporten fra UiA / HiT-prosjektet skal sendes på høring, om UiA-styret følger innstillingen til vedtak.

Men det er ikke sikkert at det er den saken som skaper mest debatt i styremøtet. Det må i så fall være om høringsbrevet som følger utredningen skaper debatt.

Nå skal det bare vedtas om rapporten skal sendes ut, med høringsfrist satt til 26. mai. Først i styremøtet 18. juni er skal UiA-styret bestemme seg for om de går inn for en fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Dagen etter, 19. juni, skal styret ved HiT bestemme seg.

Se for øvrig nettstedet UiAHiT.no for en bred innføring i utredningsarbeidet

Styremøte 9. april

Styret ved Universitetet i Agder har møte onsdag 9. april 2014 kl 09:15 i rom A7-001 – Kristian Lofthus’s rom i 7. etasje i Henrik Wergelands hus, Campus Kristiansand.

Finn fram: Gå inn hovedinngangen, sving til venstre og ta heisen opp i 7. etasje.

 

Sakspapirene finner du her

Sak 40/14  - om UiAs måloppnåelse - er ikke klar fordi DBH-tallene ikke er tilgjengelige. Saken blir lagt ut så snart den er klar.

Med unntak av den siste biten av styremøtet, er det åpent for alle interesserte. Saker som er unntatt offentlighet er ikke klikkbare i sakspapirene. Vedtakene er offentlige.

 

Saksliste:

S 36/14 Godkjenning av innkalling

S 37/14 Godkjenning av saksliste

S 38/14 Protokoll fra forrige møte

S 39/14 Aktivitetsoppnåelse

S 40/14 UiAs resultater 2013 - Virkning for rammetildeling fra KD for 2015

S 41/14 CIEM (Senter for integrert krisehåndtering) - finansiering og omdisponering av midler

S 42/14 Fordeling av nye stipendiatstillinger i forbindelse med statsbudsjettet for 2014

S 43/14 Fellesprosjekt HiT / UiA - sluttrapport til høring

S 44/14 Dialogmøte med Agderforskning

S 45/14 Referat- og rapportsaker 9.4.14

Behandles i lukka møte

S 46/14 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II i 10 % stilling (kallelse) ved Handelshøyskolen ved UiA

S 47/14 Informasjonsutveksling og oppfølging