Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

UiAs musikkmiljø får prestisjetildeling

CreaTeME ved UiA blir nytt Senter for fremragende utdanning (SFU). UiAs fagmiljø innen rytmisk musikk er tildelt 38,2 millioner kroner.

Rektor Sunniva Whittaker, Instituttleder for rytmisk musikk Erik Gunvaldsen og dekan ved kunstfag Marit Wergeland feirer prestisjeutdelingen.
Dekan ved kunstfag Marit Wergeland, instituttleder for rytmisk musikk Erik Gunvaldsen og rektor Sunniva Whittaker er godt fornøyd med prestisjetildelingen. Foto: Damares Stenbakk

De nye SFU-tildelingene ble gjort kjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) tirsdag 22. november. UiAs CreaTeME-senter ved Fakultet for kunstfag er ett av til sammen tre nye senter som får godkjenning i år. Dermed har UiA nå to utdanningsmiljø med SFU-status. MatRIC fikk statusen i 2013.

Tildelingen fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er på 38,2 millioner kroner over fem år fra 2023 til 2027. Inkludert bidrag fra universitetet selv får senteret et totalbudsjett på rundt 78 millioner kroner totalt for de fem årene.

Nasjonal prestisjeordning

Nykommeren CreaTeME skal fremme og videreutvikle kreativ bruk av teknologi i musikkutdanningene. Det er HK-dir som avgjør hvilke søknader som får SFU-status.

Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Ordningen ble etablert som et nasjonalt virkemiddel for å heve kvaliteten på og status for høyere utdanning i Norge.

UiAs rektor Sunniva Whittaker er stolt over anerkjennelsen som kommer med tildelingen:

– Vi er svært stolte over at vårt fagmiljø innen rytmisk musikk har nådd opp her og gleder oss over å få en ny SFU ved universitetet. All ære til fagmiljøet som har gjort en profesjonell jobb med denne søknaden og har klart å synliggjøre den kompetansen vi har her ved UiA, sier Whittaker.

Dette er SFU:

  • Utdanningsmiljø med status som Senter for fremragende utdanning (SFU) kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen.
  • Ordningen ble opprettet i 2010 og forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Ordningen finansieres av Kunnskapsdepartementet. Det er 12 sentre med SFU-status i Norge i dag.
  • Det overordnede målet med SFU-ordningen er å stimulere til utvikling av fremragende kvalitet i høyere utdanning.
  • SFU-status tildeles for fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. (Kilde: diku.no)

– En viktig anerkjennelse

Dekan Marit Wergeland ved Fakultet for kunstfag sier at SFU-statusen er svært viktig for fakultetets videre satsing på å tilby utdanning av topp kvalitet. Hun mener tildelingen er en tydelig bekreftelse av fagmiljøets ledende posisjon både hjemme og ute:

– Dette er en fantastisk god nyhet og en viktig anerkjennelse av vårt fagmiljø innen rytmisk musikk. Tildelingen betyr at miljøet får mulighet til å videreutvikle fagområdet både nasjonalt og internasjonalt, sier Wergeland.

SFU-statusen vil ifølge Wergeland gjøre det mulig å realisere senterets høye ambisjoner i nært samarbeid med fakultetets partnere i fagområder som musikkutdanning, teknologi og entreprenørskap.

– Jeg er utrolig stolt av alle de som har jobbet målretta gjennom mange år for å få dette til.

Internasjonalt knutepunkt

Digital teknologi har endret måten musikk lages, fremføres, distribueres og konsumeres på. Teknologien har endret premissene for hvilke musikalske kunnskaper og ferdigheter som trengs.  

– Noen endringer er kjente fra tidligere mens andre er helt nye. Felles for disse, er at vi som utdanningsinstitusjon må forholde oss til dem, både i forskning, kunstnerisk utvikling og i undervisningen, sier Erik Gunvaldsen, som er leder ved Institutt for rytmisk musikk.

Instituttet har over mange år lagt til rette for og oppmuntret til kreativ bruk av teknologi i musikkutdanningen. Opprettelsen av CreaTeME er en naturlig videreføring av denne satsingen.

– Målet er å bli et internasjonalt knutepunkt for utvikling av kunstnerisk og pedagogisk bruk av teknologi i høyere musikkutdanning, sier Gunvaldsen.

Et samlet fagmiljø på Fakultet for kunstfags Institutt for rytmisk musikk står bak prosjektet CreaTeME som nå har fått status som nytt, nasjonalt Senter for fremragende utdanning.

Et samlet fagmiljø på Fakultet for kunstfags Institutt for rytmisk musikk står bak prosjektet CreaTeME som nå har fått status som nytt, nasjonalt Senter for fremragende utdanning. Foto: Damares Stenbakk

Studentene deltar aktivt

Musikkstudentene har spilt en viktig rolle i arbeidet med CreaTeME. Nå når prosjektet har fått grønt lys for oppstart, vil studentene fortsette å være viktige bidragsytere.

– I tiden som kommer, vil organiseringen av driften for senteret bli et viktig arbeidsområde. Senteret skal driftes av en bredt sammensatt ledergruppe. Studenter vil være representert også her, sier Gunvaldsen.

CreaTeME vil videre legge til rette for at studentene aktivt deltar for å skape innovative måter å bruke teknologi på i undervisningen.

– Studentene er vår viktigste motivasjon. Derfor er det både viktig og riktig at studentene bidrar i arbeidet med innovativ praksis og kvalitetsheving i utdanningen, sier Gunvaldsen.

Dette er CreaTeME:

  • CreaTeME er en kortform av prosjektets navn: Creative use of Technology in Music Education.
  • CreaTeME inkluderer studentenes egne perspektiver og ekspertise for å skape innovative måter å bruke teknologi på i både kreative og pedagogiske sammenhenger.
  • Senteret har ambisjoner om å skape kunnskap som skal formidles bredt ut i kunstutdanningsfeltet, men også til andre fagfelt der teknologiutvikling får lignende konsekvenser. 
  • Senterets mål er å bli et internasjonalt knutepunkt for utviklingen av kunstnerisk og pedagogisk bruk av teknologi i høyere musikkutdanning.
  • CreaTeME har som visjon å fremme innovativ, inkluderende, responderende, og ansvarsfull bruk av teknologi i kunstnerisk utdanning.

Kilde: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-kunstfag/createme