Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiAs forskere og sykepleierstudenter med på kriseøvelse

UiAs Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) har vært med å utforme årets beredskapsøvelse i Agder. 70 sykepleiestudenter skal også bidra i øvelsen.

Bildet viser beredskapsplanlegger Kolbjørn Vollan fra Agder politidistrikt, studieprogramleder for bachelor i sykepleie i Kristiansand Åsne Knutson de Presno, beredskapssjef Tom Helge Tollefsrud ved Sørlandet sykehus, sivilforsvarsadjutant Dan Danielsen og sivilforsvarsadjutant Renate Tolland.
Organisatørene av øvelsen møttes på UiA campus Kristiansand for å informere studentene som skal være med på øvelsen. Fra venstre: Beredskapsplanlegger Kolbjørn Vollan fra Agder politidistrikt, studieprogramleder for bachelor i sykepleie i Kristiansand Åsne Knutson de Presno, beredskapssjef Tom Helge Tollefsrud ved Sørlandet sykehus, sivilforsvarsadjutant Dan Danielsen og sivilforsvarsadjutant Renate Tolland.

Beredskapsøvelsen i Agder er en årlig storøvelse for sykehus- og ambulansepersonell, politi, brannvesen, kommuner, frivillige organisasjoner og Sivilforsvaret, for å nevne noen. Formålet er å øve på samarbeid og håndtering av større, akutte hendelser. I år blir også en rekke studenter fra tredje året på bachelor i sykepleie med på øvelsen.

– Et av læringsutbyttene er at studentene skal kjenne til hvordan det er å bevare liv og helse i krisesituasjoner. Derfor er vi veldig fornøyde med samarbeidet vi nå har fått på plass, sier UiAs studieprogramleder for bachelor i sykepleie i Kristiansand, førstelektor Åsne Knutson de Presno.

Rundt 70 sykepleie-studenter fra Kristiansand og Grimstad skal være markører i øvelsen. Det vil si at de skal spille forskjellige roller som skadet eller pårørt. I forkant av øvelsen har de gjennomgått opplæring i krisehåndtering og hvordan de skal gjennomføre rollen som markører.

– Vinn-vinn

– Dette blir en vinn-vinn-situasjon, hvor øvelsen får nødvendige markører, og studentene får lære mye, sier de Presno.

Øvelsen vil bli gjennomført et sted i Agder den 20. september. Forskere ved UiAs prioriterte forskningssenter CIEM har vært sentrale i å utforme øvelsen.

–  Beredskapsaktørene i Agder har vært veldig behjelpelige med forskningen vår tidligere. Derfor var vi svært glade for å få muligheten til å bidra inn i deres arbeid med beredskapsøvelsen. Dette gir oss også muligheten til å forske mer på hvordan nødetatene samarbeider, sier postdoktor Kristine Steen-Tveit ved CIEM.

Skal forske på øvelsen

En utfordring ved slike øvelser er hvordan etatene kan vurdere om øvelsen er en suksess. Dette er noe av det CIEM har bidratt med å utforme.

– Vi har undersøkt tidligere øvelser, snakket med de involverte og utformet mål som er målbare. Vi skal også bidra som observatører under øvelsen på forskjellige steder, som ved operasjonssentralen, i kommunen og i politiets stab. I etterkant skal vi skrive vitenskapelige artikler basert på dataene vi innhenter, og bidra i evaluering av øvelsen, sier Steen-Tveit.

Sivilforsvarsadjutant Dan Danielsen er glad for å ha UiA med som bidragsyter i øvelsen.

– Sykepleiestudentene får en god innsikt i hvordan etatene samarbeider når større hendelser oppstår, og vi trenger mange markører for å få en fullskala øvelse. Det viktigste for oss er å få øve på å jobbe sammen på tvers av fagfelt, og få en grundig evaluering etterpå som vi kan lære av, sier Danielsen.

Sykepleierutdanningen håper på å få til et langvarig samarbeid om beredskapsøvelsene.

– Vi vil få på plass et godt samarbeid, og ønsket er at våre studenter bidrar i disse øvelsene hvert år fremover, sier studieprogramleder de Presno.