Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA vil skreddersy kompetansehevingstilbud til arbeidsledige

Universitetet i Agder ønsker å tilby kompetanseheving til arbeidsledige og permitterte arbeidstakere.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Gøril Hannås, foto
Gøril Hannås er viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, og mener UiA leverer på sitt samfunnsoppdrag ved å tilby kompetanseheving for de som nå står utenfor arbeidslivet.

Det er nå vedtatt i Stortinget at det bevilges 190 millioner til kompetansehevingstiltak for permitterte og arbeidsledige. Dette er en del av krisepakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

20 av disse millionene er satt av for at universiteter og høyskoler kan gi plass til flere på eksisterende utdanninger. 50 millioner er satt av til nettbaserte kompetansehevingstilbud.

Midler til nettbaserte tilbud lyses ut i et samarbeid mellom Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Universitetet i Agder (UiA) og andre utdanningsinstitusjoner kan søke om midler til å gi digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte.

Vårt samfunnsansvar

UiA har allerede identifisert i overkant av 30 ulike kompetansehevingstilbud som kan være aktuelle å tilby de som nå står utenfor arbeidslivet. Kartleggingen viser at alle fakulteter ved universitetet snarlig har mulighet til å tilby kurs eller studier.

– Det er en del av vårt samfunnsansvar å bidra i dugnaden, sier viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA, Gøril Hannås.

Hun er fornøyd med måten fagmiljøene raskt snur seg rundt og kartlegger hva de kan levere av kompetanse for arbeidstakere og næringer i en prekær situasjon.

– Jeg er glad vi kan være med og møte arbeidslivets kompetansebehov under disse omstendighetene. Vi mobiliserer nå for å gjøre vår del av jobben, og kommer tilbake til detaljene når vi vet mer om føringene fra Diku, sier Hannås. 

Vil snu seg rundt

Handelshøyskolen ved UiA er tydelige på at de både kan og ønsker å bidra.

Hilde Vik, Foto

Hilde Vik, program- og markedsansvarlig ved Handelshøyskolen, UiA, har kartlagt flere relevante kompetansehevingskurs som de kan sette i gang på kort varsel.

– Vi har veldig lyst til å være med på denne dugnaden. Noen dager etter påske kan vi være klare med relevante nettkurs, sier Hilde Vik som er program- og markedsansvarlig for Handelshøyskolen Executive ved UiA.

Handelshøyskolen ved UiA vil kunne tilby korte kurs innen prosessledelse og design-tenkning, innovasjonsprosesser og kommersialisering, prosjektledelse, organisatorisk læring, gründerskap og ledelse generelt.

– Fakultetet har kompetanse på en del områder som vi tror treffer i den situasjonen mange er i nå. Vi kan også tilpasse og videreutvikle nye tilbud for de som nå står uten arbeid. Handelshøyskolen ved UiA er klar til å snu seg kjapt for å møte noen av behovene som næringslivet og samfunnet har, sier Vik.

Handelshøyskolen ved UiA ser også at de kan tilby kompetanseheving for personer som mangler formell utdanning. Aktuelle fagområder kan være bærekraft, entreprenørskap, digitalisering og bedriftsøkonomi.

Ansatte klar til innsats

Også UiAs Fakultet for teknologi og realfag har de siste dagene sett på hvordan de kan bidra i kompetansedugnaden som nå settes i gang.

Michael Rygaard Hansen, foto

Michael Rygaard Hansen, dekan ved Fakultet for teknologi og realfag ved UiA, roser ansatte ved fakultetet som vil bidra med kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige.

– Vi ønsker å bidra og vil hjelpe så mange som mulig til å kunne studere mens de står uten jobb, sier dekan ved fakultet for teknologi og realfag, Michael Rygaard Hansen.

Han opplever at mange ansatte har lyst til å støtte opp i den krevende situasjonen rekordmange arbeidstakere opplever.

– Det er mange av våre ansatte som er på hugget og det er deilig med folk som er positive til å levere på kort tid, sier Rygaard Hansen.

Byggingeniør og multimedia

Byggingeniør og multimedia er blant fagområdene det kan være aktuelt å få opp raskt etter påske. Rammene for hvordan det skal legges opp er ikke klart, men Rygaard Hansen mener det er viktig å utvise fleksibilitet.

– Detaljene for bruk av midlene bevilget til kompetanseheving er ikke klare. Vi vet ikke om det legges opp til etterutdanning eller videreutdanning med studiepoeng. Men vi ønsker å bidra innenfor de rammene som settes, og vil se etter løsninger for å klare dette, sier Rygaard Hansen.

Rekordmange arbeidssøkende

Ifølge tall hos nav.no er det nå over 400 000 arbeidssøkende registret hos NAV, og bare i Agder er det 22 000. Regjeringen signaliserer gjennom de tildelte midlene at tiden nå bør brukes godt.

– Vi må bruke tiden fremover på å ruste folk bedre for arbeidslivet etter at koronakrisen er over. Derfor oppretter vi nå flere skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud for kriserammede næringer og deres ansatte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen jobber sammen med partene i arbeidslivet med å endre regelverket slik at de som mottar dagpenger også kan delta i korte opplæringstilbud samtidig. 

– I løpet av de siste ukene har rekordmange blitt permittert, og noen har også mistet jobben. Det er fornuftig å bruke permitteringstiden til å øke kompetansen for de ansatte. Dette er bra både for den enkelte, for næringslivet og for samfunnet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

Skreddersydde kompetansehevingstilbud til arbeidsledige og permitterte kommer i tillegg til det ordinære videreutdanningstilbudet som UiA tilbyr innen mange fagområder. Høstens tilbud har søknadsfrist 1. juni.