Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

UiA vil forenkle frivillig arbeid

Et nytt EU-prosjekt ledet av Universitetet i Agder skal matche frivillige i helse- og omsorgsfeltet med dem som trenger hjelp.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det vil bli mer bruk av frivillige i helse- omsorgssektoren i fremtiden, om vi skal tro norske og europeiske myndigheter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Det vil bli mer bruk av frivillige i helse- omsorgssektoren i fremtiden, om vi skal tro norske og europeiske myndigheter. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Samfunnet er i endring. Ikke bare blir vi flere eldre, vi lever også lenger og har nye behov og forventninger til hva hjelpeapparatet skal tilby.

– Politikere både i Norge og Europa vil engasjere flere frivillige og pårørende, spesielt innen helse- og omsorgsfeltet. Det er absolutt et behov for økt frivillig innsats, og dette prosjektet vil gjøre det lettere for frivillige å bidra, sier førsteamanuensis Elin Thygesen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder (UiA).

Hun er med å lede prosjektet In For Care fra UiA, som har fått støtte i tre år fra Interreg Nordsjø programmet, EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. In For Care er et internasjonalt samarbeid mellom Norge, Skottland, Nederland, Sverige, Danmark og Belgia. Prosjektet starter med å kartlegge frivillig arbeid og allerede eksisterende verktøy i de ulike landene.

Interreg dekker 50 prosent av budsjettet på 4,5 millioner euro, resten er egeninnsats fra partnerne.

Utforsker kommunale løsninger

Gjennom et samarbeid med Grimstad kommune, og Knutepunkt Sørlandet med kommunene Vennesla og Songdalen skal UiA-forskerne utforske teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom helse- og sosialtjenestene og frivillige. Firmaet Frameworks skal utvikle teknologien i prosjektet.

– I Grimstad vil vi se på samhandling mellom institusjonshelsetjenestene, og pårørende og frivillige. I Vennesla vil vi ha mer fokus på hjemmetjenester og frivillige. I Songdalen finnes det et interessant prosjekt hvor elever som dropper ut av videregående skole blir utfordret på å jobbe som frivillige i kommunen, sier Thygesen.

– Første oppgave for oss nå er å kartlegge hvilke verktøy som allerede eksisterer, og hva som trengs for å gjøre prosessen enklere. Kommunene forteller oss at de sitter med lange lister av frivillige, men at det er vanskelig å få systematisert dem, sier prosjektleder Ragni Macqueen Leifson ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi..

Veslemøy Rabe, direktør på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (t.v.), førsteamanuensis Elin Thygesen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap,ogprosjektleder Ragni Macqueen Leifson ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi.

Utfordring å matche de frivillige

"Det er et stort behov og potensial for å ta i bruk samfunnets samlede ressurser for å beholde og utvikle et godt velferdssamfunn: ressursene som ligger hos brukerne selv, deres familier og sosiale nettverk, i nærmiljøet og i lokalsamfunnet", heter det i Regjeringens nasjonale strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet fra 2015 til 2020.

Eksempler på frivillig innsats innenfor helse- og omsorgsfeltet kan være besøksvenner, turgrupper, kulturelle aktiviteter, rusmiddelforebyggende arbeid, måltidsfellesskap og matkurs, informasjonsarbeid og omsorg ved livets slutt.

– Det finnes mange nettsider som er gode til å matche romantiske partnere, men det er også viktig å matche frivillige med dem som trenger hjelp. Vi vil finne et digitalt møtepunkt mellom eldre og unge, pårørende eller frivillige, sier Leifson.

Nederland er blant landene i verden med høyest antall frivillige arbeidstimer i forhold til innbyggertall. Og frivillighet er ikke bare positivt for samfunnet – det kan også gjøre mennesker lykkeligere.

In For Care er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Abertay University (Skottland), Knutepunkt Sørlandet, CMO STAMM Groningen Drenthe, Provincie Drenthe, Länsstyrelsen Värmland, University College Syddanmark, Stad Turhout, Stad Aalst og Landstinget i Värmland.