0
Hopp til hovedinnhold

UiA utvider digital undervisning til og med 16. april

Oppdatert 5. april: Regjeringen har bestemt at innstrammingene som kom før påske, og som skulle virke til mandag 12. april, nå er utvidet med to dager, UiA har bestemt at da utvider vi de eksisterende tiltakene de to siste dagene i uka også. Dermed blir det digital undervisning hele uke 15, det vil si til og med fredag 16. april. 

Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand.

UiA - Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

Studentene må følge med på canvas, der de får beskjed om hvordan undervisningen blir i de enkelte emnene. Vær obs på at undervisning i emner som krever fysisk infrastruktur sannsynligvis vil gå som planlagt. For ansatte blir det fortsatt hjemmekontor for alle som har mulighet, som det står i Regjeringens anbefaling.

Fakultetsdirektørene kan gi unntak i uke 15, slik de kan gjøre nå også.

Her er regjeringens pressemelding om utvidelsen av innstrammingene: Forlengelse av strenge nasjonale tiltak. Her står også hele tiltakslista.

Saken om innstrammingene på UiA.no fra før påske:

To meters avstand og mer digital undervisning

Regjeringen strammet inn på de nasjonale korona-reglene fra og med 25. mars. Konsekvensen er at alle må holde to meters avstand og fysisk undervisning blir digital. Unntatt er undervisning som trenger lab-utstyr og fysisk infrastruktur. Flere ansatte må jobbe hjemmefra.

Foreløpig gjelder innstrammingene til mandag 12. april. Men siden mye er usikkert framover, må både studenter og faglærere være forberedt på at det skal foreligge et digitalt undervisningstilbud i all undervisning fra 12. april.

Nødvendig fysisk infrastruktur

Det vil fremdeles være adgang til campus for studenter og ansatte, og campus vil være åpen, men tilbudet om fysisk undervisning en gang i uken faller bort.

Undervisningen fortsetter som i dag i laboratorier, øvingsrom og andre lokaler der den fysiske infrastrukturen er nødvendig. Men nå gjelder to-meters avstand. I laboratorier og undervisningsrom der to-meteren ikke kan overholdes, må munnbind og eventuelt visir i tillegg brukes.

Det betyr at flere grupper må deles opp i mindre kohorter for å få gjennomført undervisningen. Faglærerne vil gi nærmere beskjed om undervisningen i Canvas.

Halvparten faller bort

«Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til», anbefaler Regjeringen.

I praksis betyr dette at der det ikke er mulig å holde to meters avstand, må munnbind brukes. Det gjelder også fellesområder som ganger og korridorer.

Merkene som viser plasser som holder én meters avstand, skal nå bare brukes annethvert. Det vil si at det skal være ett fritt merke mellom hver person ved bord og sitteplasser – både ved siden av hverandre og mot hverandre.

Antallet som kan være i et rom skal halveres i forhold til det antallet som står på døra. Det betyr at der det står 10 på plakaten, er det nå bare plass til 5. Mange grupperom er merket med 3. Der et det nå plass til én. Dette er en pragmatisk påske-løsning som ikke er holdbar over tid, fordi det i praksis er vanskelig å overholde to-meteren i møterom. Den enkle løsningen er valgt fordi det er svært få tilstede på campus av både studenter og ansatte. Hvis regjeringen forlenger anbefalingen om to-meteren ut over den første uka etter påske, må den pragmatiske løsningen byttes ut med en som er mer korrekt. Det betyr i praksis at store deler av aktiviteten blir stengt ned.

Flere må jobbe hjemme

«Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig», bestemmer Regjeringen. Dette er en regel, og ikke en anbefaling.

Konsekvensen er at flere som nå har fått anledning til å arbeide på campus, må jobbe hjemmefra fra og med torsdag 25. mars. Regelen gjelder fram til og med søndag 11. april – i hvert fall i denne omgang.

Noen grupper vil få tilgang på campus på grunn av arbeidets art: Faglærere som skal undervise i emner som krever fysisk infrastruktur må slippe inn, driftsteknikere og renholdere må nødvendigvis gjøre jobben sin på campus, noen må være til stede i UiA Hjelp og i biblioteket – og det er også andre som det er nødvendig å slippe inn, for eksempel ph.d.’ere som må være på campus for å kunne overholde tidsfrister.

Nærmeste HMS-ansvarlige - fakultetsdirektører og avdelingsdirektører - vil være den som avgjør hvem som kan få arbeide på campus.

Møter

UiA anbefaler digitale møter.

Om det likevel må gjennomføres møter fysisk, skal to-metersregelen brukes.

Arrangementer har Regjeringen bestemt at ikke skal gjennomføres.

Oppdatert 24. mars kl 08:30: Det er presisert i ingressen at de nye reglene gjelder fra og med torsdag 25. mars. Det sto i teksten fra før. HMS-ansvarlige er presisert til fakultetsdirektører og avdelingsdirektører.

Oppdatert 26. mars - oppdateringen i kursiv: Antallet som kan være i et rom skal halveres i forhold til det antallet som står på døra. Det betyr at der det står 10 på plakaten, er det nå bare plass til 5. Mange grupperom er merket med 3. Der et det nå plass til én. Dette er en pragmatisk påske-løsning som ikke er holdbar over tid, fordi det i praksis er vanskelig å overholde to-meteren i møterom. Den enkle løsningen er valgt fordi det er svært få tilstede på campus av både studenter og ansatte. Hvis regjeringen forlenger anbefalingen om to-meteren ut over den første uka etter påske, må den pragmatiske løsningen byttes ut med en som er mer korrekt. Det betyr i praksis at store deler av aktiviteten blir stengt ned.