0
Hopp til hovedinnhold

UiA utfordret til å fylle kompetansegapet med «Lære hele livet»

Lære hele livet var hovedtema i høstens Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). UiA-ledelsen møtte over 20 ledere fra offentlig og privat sektor til en samtale om etter- og videreutdanning. 

UiA vil fylle kompetansegapet gjennom «Lære hele livet».

- Det er god samfunnsøkonomi å få ut potensialet i hver eneste egd, sier Sissel Strickert. Hun er nytilsatt avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune, og deltok i denne ukens RSA. Som de andre deltakerne fikk hun tre minutter til å respondere på UiAs fire spørsmål:

  1. Kompetansemeldingen peker på to hovedområder: Dekke kompetansegapet og livslang læring. Hvordan opplever dere kompetansegapet?
  2. Hvordan bør vi organisere samarbeidet slik at UiA kan tilrettelegge for livslang læring i dialog med arbeids- og samfunnslivet?
  3. Hva er de største strukturelle utfordringene for å tilrettelegge for livslang læring?
  4. Hvordan kan UiA bidra til økt innovasjonskompetanse i regionen?

Flere av innlederne tok utgangspunkt i nettopp kompetansegapet, og utfordret UiA til å hjelpe bedrifter og organisasjoner med å se eget gap.

- Kan UiA bidra til bedriftenes forståelse av eget kompetansegap, spør Harald Furre, direktør ved Kilden.

Trond Backer fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen etterlyste behovet for bedre kartlegging av kompetansegapet, og Svein Buvik i Gard lurte på om UiA kan ta på seg å fasilitere utvikling av kompetanse, sett ut fra bedriftens egen strategi?

Utfordringer

I løpet av møtet kom det mange innspill og utfordringer. Det ble etterlyst mer fleksible og relevante etter- og videreutdanningsemner.

- Vi trenger kreative og alternative måter å gjennomføre kursene. Det må bli en kombinasjon av dagtid, kveldstid og selvstudier, og våre ansatte må kunne gjennomføre egen jobb samtidig, sier Høye Høyesen, nytilsatt leder i NHO Agder.

Tom Fidjeland er ny leder for NODE-klyngen. Han fremmet følgende ønskeliste:

- Vi trenger digitalisering over hele linja: Kunstig intelligens, maskinlæring og fornybar energi.

Kollega Helene Fladmark fra Eyde-klyngen etterlyste samarbeid med en langsiktig horisont.

- Vi trenger kompetanse om bærekraft, omstilling og sirkulær økonomi. Nøkkelen for oss er å møte vitenskapelig ansatte som ser på dette som interessant, sier Fladmark.

Eyde-lederen oppfordret også flere til å bli med på utvikling av mer generiske studier innen ledelse.

 Kristiansandsordfører Jan Oddvar Skisland viste til behov i egen kommune.

- Vi har veldig mange ansatte i de store profesjonsfagene, og bare i Kristiansand kommune har vi rundt ti tusen ansatte i helse- og sosialyrker og 4.000 i skoleverket. Vi holder på med et stort løft i etter- og videreutdanning for lærere, men trenger det samme for barnehagelærere og for sykepleiere og andre helsearbeidere, sier Skisland.

Korona-situasjonen gjorde at møtet ble holdt i Zoom.

Korona-situasjonen gjorde at møtet ble holdt i Zoom.

Trepartsfinansiering

Agnes Norgaard fra LO i Agder var glad for fokuset på livslang læring.

- Lære hele livet er LO sin fanesak, sier hun og foreslår et spleiselag for å finansiere utdanningen.

- Det må være trepartsfinansiering: Den enkelte student må selv bidra. Det samme må arbeidsgiver og samfunnet, sier hun og fikk støtte både fra både Node-leder Fidjeland og fra leder i Arendal næringsforening Morten Haakstad.

Alle universiteter og høgskoler er pålagt å ha et Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Flere av deltakerne uttrykte at de setter stor pris på forumet hvor man møter representanter på tvers av arbeids- og samfunnsliv. Rektor Sunniva Whittaker ledet møtet, og takket for alle bidrag.

– Vi tar med oss innspillene inn i arbeidet med våre handlingsplaner framover. Det er viktig for oss å se og løse regionens behov for etter- og videreutdanning, sier Whittaker.