0
Hopp til hovedinnhold

UiA tildelt millioner til utdanning av permitterte og arbeidsledige

Universitetet i Agder får 3,5 millioner kroner for å tilby utdanning til permitterte og arbeidsledige. 

Foto Campus Kristiansand
UiA er tildelt midler for utdanning av permitterte og arbeidsledige.

– Det betyr at vi kan sette i gang planlagte utdanningstilbud og bidra til å styrke kompetansen til personer som nå er satt utenfor arbeidslivet på grunn av korona-krisen, sier Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved Universitetet i Agder (UiA).

Til sammen har seks universitetet i denne omgang blitt tildelt til sammen 20 millioner for å tilby utdanning til permitterte og arbeidsledige. Pengene er en del av kompetansepakken som ble lagt frem i starten av april.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim at den store jobben nå er å ta Norge ut av krisen.  

Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved Universitetet i Agder (UiA).

Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved Universitetet i Agder (UiA).

 – Da må vi sørge for at permitterte og ledige kan bruke tiden nå på å formalisere eller oppdatere kompetansen sin, slik at de står bedre rustet til arbeidslivet når vi får fart igjen på norsk økonomi, sier Asheim.

De ekstraordinære midlene er fordelt på grunnlag av en kartlegging utført av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) og Kompetanse Norge i april. 

Her svarte UiA og andre universiteter og høgskoler på hvilke muligheter de har for å utvide og øke kapasiteten på sine eksisterende utdanningstilbud. De seks universitetene USN, UiT, UiA, NMBU, NTNU og UiS ble valgt fordi de meldte inn flest tilbud innen relevante fag som kan komme raskt i gang.

Fagområder med høy ledighet

For regjeringen har det vært et mål tildele penger til universiteter med kapasitet innenfor fag som møter samfunnets behov, og fag som retter seg mot næringer med økt ledighet. Derfor er fag som økonomi og administrasjon, ingeniørfag, reiseliv og helse vektlagt i tildelingen, heter det i departementets pressemelding. 
– Det er fornuftig å bruke den ledige tiden på kompetansepåfyll. Derfor har det vært viktig å oppskalere tilbud innenfor fagområder hvor det er mange permitterte og ledige, og sørge for at dette kommer raskt på plass slik at folk kommer i gang med utdanningen, sier Asheim.

Gratis utdanning

Utdanningen UiA tilbyr retter seg mot arbeidssøkende og permitterte og er gratis. 

– Vi er svært fornøyde med dette tilslaget. Det var over 20 søkerinstitusjoner, og vi er en av seks som får tilslaget, sier Hannås.

Utdanningstilbudet skal settes i gang i løpet av kort tid og være gjennomført innen 1. september.

– Nå jobber vi på spreng med å gjøre etter- og videreutdanningskursene tilgjengelig overfor permitterte og arbeidsledige som ønsker å benytte seg av tilbudene, sier Hannås.  

En oversikt over nettbaserte kurs og utdanninger som allerede er tilgjengelige for permitterte og ledige finnes på utdanning.no .

Det kommer flere tildelinger 

I tillegg til pengene som fordeles nå, har regjeringen foreslått å øke bevilgningen til kompetansehevende tiltak for permitterte og ledige. Diku vil få ansvaret for å fordele mer penger til universiteter og høyskoler når revidert nasjonalbudsjett er vedtatt av Stortinget. 

Disse universitetene får penger i denne omgang:

  • Universitetet i Sørøst-Norge, 3,5 millioner
  • UiT Norges arktiske universitet, 3,5 millioner
  • Universitetet i Agder, 3,5 millioner
  • NMBU, 3,5 millioner
  • NTNU, 3 millioner
  • Universitetet i Stavanger, 3 millioner