0
Hopp til hovedinnhold

UiA tar opp studenter i distriktsvennlig sykepleieutdanning i 2021

Det skal også jobbes for distriktsvennlige studieplasser innen vernepleie og barnehagelærerutdanning. 

Sykerpleie (Illustrasjonsbilde)

Sykepleie (llustrasjonsbilde)

UiA har i flere år tilbudt noen av sine utdanninger som distriktsvennlige tilbud. Disse er gjennomført utenfor campus og i nært samarbeid med regionrådene i Lister- og Lindesnesregionen, Østre Agder og Setesdal. Målgruppen er i hovedsak studenter som på grunn av jobbtilknytning og familiesituasjon ikke har mulighet til å studere på campusene i Kristiansand eller Grimstad.

Nå stiller UiA-styret seg positiv til at det arbeides for å kunne tilby mer forutsigbare distriktsvennlige tilbud innen sykepleie-, vernepleie- og barnehagelærerutdanninger. Utdanningene vil tilbys som en kombinasjon av fysisk undervisning og nett- og samlingsbaserte undervisningsformer. 

Dekke regionens behov

I 2021 blir det opptak til distriktsvennlig bachelor i sykepleie, og det planlegges det opptak for distriktsvennlig bachelor i vernepleie og i bachelor i barnehagelærerutdanning i 2022-2023.  

- Vi ser at regionen har et behov, og det vil vi gjerne bidra til å dekke. Vi arbeider for å fullfinansiere studiene, slik at vi ikke må redusere på våre vanlige studieplasser innen disse fagene i Kristiansand og Grimstad, sier UiA-rektor og styreleder Sunniva Whittaker.

- Økt satsing på distriktsvennlig utdanning vil også være i tråd med regjeringens søkelys på «Lære hele livet».  Nå kan vi tilby utdanning til flere personer som av ulike grunner trenger kompetansepåfyll eller omstilling i voksen alder for å kunne fortsette å bidra i arbeidslivet, sier Whittaker.  

Fakultetene svarte om strategi og korona 

Styremøtet gikk over to dager, 13. og 14. oktober. Den første dagen var i sin helhet satt av til styrets dialogmøte med hvert av UiAs seks fakulteter og Avdeling for lærerutdanning.

Dekaner og fakultetsdirektører redegjorde først for hvordan de har opplevd koronasituasjonen, hvilke utfordringer de har stått i og hvordan det er håndtert. De svarte også på hvordan de planlegger å arbeide med fakultetenes fireårige strategiplaner som skal opp i universitetsstyret i mai neste år. 

 Andre utvalgte saker fra universitetsstyremøtet 13. og 14. oktober