0
Hopp til hovedinnhold

UiA styrker samarbeidet med Afrika

Universitetet i Agder er det første norske universitetet som presenterer en handlingsplan med konkrete tiltak for å styrke samarbeid med Afrika.

Mandag 9. oktober arrangerer Universitetet i Agder et seminar med formål å styrke samarbeidet om forskning og utdanning med det afrikanske kontinentet.

 

Universitetet i Agder (UiA) har mer enn 70 samarbeidsprosjekter med afrikanske land. Mandag 9. oktober arrangeres et seminar som vil være et forum for å diskutere mulighetene for å styrke båndene til de afrikanske. Seminaret er åpent for studenter, ansatte og alle interesserte parter.

Rektor Frank Reichert er initiativtakeren, mens seniorrådgiver Øystein Djupedal leder en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvordan universitetet kan intensivere samarbeidet med afrikanske land.

Arbeidsgruppen består av representanter fra ulike fakulteter og universitetsadministrasjonen.

En database og en webside for alle eksisterende prosjekter og avtaler ble lansert i vår. Databasen viser UiAs spesielt sterke forbindelser til Tanzania, Mosambik og Sør-Afrika.  Brukerne av databasen vil også finne et interaktivt kart, hvor de kan navigere fra land til land og fra prosjekt til prosjekt.

– Databasen inneholder for øyeblikket mer enn 70 samarbeidsprosjekter, og vi har ambisjoner om å utvikle flere. Kartleggingsprosessen har vært et gjennombrudd, og vi håper at nettsiden vil bli et godt verktøy som kan inspirere andre universiteter til lignende samarbeid, sier Øystein Djupedal. 

Presentasjon av handlingsplan

Rektor Frank Reichert

Under seminaret vil arbeidsgruppen presentere en handlingsplan for Afrika-samarbeid for rektoratet, med konkrete tiltak for å videreutvikle UiAs prosjektportefølje om den afrikanske verdensdelen. Handlingsplanen gir oversikt over strategien og anbefalinger knyttet til årlig finansiering av prosjektene.

 – Vi har valgt å konsentrere innsatsen rundt fem land og fem til ti universiteter som vi allerede samarbeider med, og som har nasjonale prioriteter fastslått av Utdanningsdepartementet og Utenriksdepartementet. Vi er likevel åpne for samarbeid med andre land, sier Djupedal.

Seks hovedområder

 Universitetet i Agder vil mobilisere ressurser til å styrke samarbeid innenfor seks hovedområder: innovasjon, utdanning, sosial og økonomisk utvikling, helse, bærekraftig utvikling, og kultur, kunst og musikk. 

 – Seminaret vil være en arena for å utveksle perspektiver og tverrfaglig kunnskap. Deltakerne vil identifisere og adressere utfordringer knyttet til forskning og utdanning på det afrikanske kontinentet, sier Frank Reichert.

 Blant hovedtalerne på seminaret er dr. Saloshni Naidoo fra University of KwaZulu-Natal i Sør-Afrika, generaldirektør i Norad Jon Lomøy og musikkjournalist og produsent Sigbjørn Nedland. 

Send studiet på mail