Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA-styret sendte fusjonsrapport på høring

Styret ved Universitetet i Agder sendte sluttrapporten fra «Fellesprosjektet UiA / HiT» på høring, men presiserte at de ønsker vidsynte svar på problemstillingene.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UiA-styret gikk enstemmig inn for å sende sluttrapporten om "Fellesprosjektet HiT/UiA" på høring. Fra venstre rundt bordet viserektor Marit Aamodt Nielsen, student Ole Thomas Grimsli, eksternt oppnevnte Bjørn Stordrange, Dag Nordbø og Helene Falch Fladmark, Elin Gauslaa i styresekretariatet, styreleder rektor Torunn Lauvdal, styrets sekretær universitetsdirektør Tor A. Aagedal, eksternt oppnevnt Kathrine Skretting, valgt av vitenskapelige Frøydis Nordgård Vik, valgt av teknisk-administrative Heidi Kristensen, valgt av midlertidig tilsatte vitenskapelige Pål Preede Revheim, student Amna Drace og varamedlem valgt av vitenskapelige Åshild Slettebø.

UiA-styret gikk enstemmig inn for å sende sluttrapporten om "Fellesprosjektet HiT/UiA" på høring. Fra venstre rundt bordet viserektor Marit Aamodt Nielsen, student Ole Thomas Grimsli, eksternt oppnevnte Bjørn Stordrange, Dag Nordbø og Helene Falch Fladmark, Elin Gauslaa i styresekretariatet, styreleder rektor Torunn Lauvdal, styrets sekretær universitetsdirektør Tor A. Aagedal, eksternt oppnevnt Kathrine Skretting, valgt av vitenskapelige Frøydis Nordgård Vik, valgt av teknisk-administrative Heidi Kristensen, valgt av midlertidig tilsatte vitenskapelige Pål Preede Revheim, student Amna Drace og varamedlem valgt av vitenskapelige Åshild Slettebø.

Styret tok naturligvis ikke saken opp til realitetsbehandling. I møtet ble det derimot reist spørsmål rundt forslaget til høringsbrev, som ledsager sluttrapporten fra «Fellesprosjekt Høgskolen i Telemark / Universitetet i Agder».

Se også Fædrelandsvennens sak fra styremøtet

Se sakspapirene i Ssak 43/14 – klikk på saksnummeret i venstre spalte og klikk inn på «Utkast til høringsbrev».

Det var formuleringene i punkt 2 – «Hovedspørsmålet knyttet til fusjon eller institusjonelt samarbeid» som flere av styremedlemmene ønsket justert.

I det enstemmige vedtaket blir formuleringene presisert slik at teksten åpner tydeligere for kommentarer som har bredere perspektiv enn UiAs forhold til Høgskolen i Telemark. Samtidig ønsker universitetsstyret godt argumenterte høringsuttalelser – uten at høringsinstansene nødvendigvis må svare på alle spørsmålene som stilles i høringsbrevet. Noen av disse er mest viktige for de innvortes høringsuttalelsene.

- Styret har ikke tatt standpunkt

- Styret ønsker å videreføre saksbehandlingen for å skape tillit, og understreker at alle uttalelser tas alvorlig og blir hørt. Derfor er det viktig å slå fast at styret ikke har tatt standpunkt. Her er det lett å lese at valget står mellom å gå til Telemark eller ikke, men reelt er det også flere handlingsalternativer: Stå alene, eller koble seg til Stavanger eller andre. Jeg skulle ønske at det ble nevnt i høringsbrevet, innledet Bjørn Stordrange – og brukte formuleringene i rapporten om verdensledende forskningsmiljøer som et eksempel på at være at noen kan mene at det vil være bedre å koble seg til UiS.

- I så fall må de få gi uttrykk for det, mente Stordrange.

- Hvis vi skal få forslag på alternativer, må de være realistiske og mulige, sa styreleder, rektor Torunn Lauvdal – og nevnte et innspill om nært samarbeid med et universitet i England.

Det ville være vanskelig både praktisk og i forhold til lover og regler som styrer universitetet, slo hun fast.

- Men nå har vi utredet dette alternativet. Jeg mener at det dermed også innebærer muligheten av å stå alene. Vi kan peke på alternativer, men vi kan ikke utrede dem nå, sa Lauvdal, og trakk fram Stjernø-utvalget.

Stjernø-utvalget – der for øvrig eksternt styremedlem Kathrine Skretting deltok - utredet strukturen i høyere utdanning i en NOU som ble levert i januar 2008. Denne er nå trukket opp av skuffen igjen av Solberg-regjeringen som en viktig premisslegger for deres struktur-utredning, som skal legges fram neste år.

Om Stjernø-utvalget

Skal slippe avhandling

Dag Nordbø sa at det er farlig å komme med for mange alternativer – og komme med en lang smørbrødliste over ting som høringssvaret skal gi svar på.

- Vi må sikre at folk kan mene noe uten at de trenger å komme med en avhandling, men at de kan gi uttrykk for en mer overordnet oppfatning.

- Det er en slagside ved høringsbrevet, mente styremedlem valgt av vitenskapelig tilsatte Frøydis Nordgård Vik.

I praksis ba høringsbrevet bare om synspunkter på to muligheter, siden signalene i teksten – ikke minst i den kursiverte skriften – bare tilsa at UiA bare har to alternativer.

- Det er ikke lett for de som skal være høringsinstans, mente Frøydis Nordgård Vik.

- Ikke flagget standpunkt

Flere styrerepresentanter var lettere oppgitt over at de hører at de har tatt standpunkt, uten at de kjenner seg igjen i det.

- Jeg har ikke flagget standpunkt, og vil ikke gjøre det før høringsfristen er over. Det er ryddig, sa Dag Nordbø – og støttet for øvrig Bjørn Stordranges innlegg.

Heidi Kristensen – styremedlem valgt av teknisk/administrativt personale – støttet Nordbøs innlegg og slo fast at hun heller ikke har flagget standpunkt.

– Jeg ønsker at styret skal bli oppfattet som åpent og spørrende, sa Kristensen.

Hun fikk støtte fra eksternt styremedlem Helene Falch Fladmark. - Det er viktig at styret ikke har bestemt seg.

Kathrine Skretting mente i utgangspunktet at høringsbrevet var bra, og var opptatt av om de som er negative til fusjon vil stå alene eller om de vil samarbeide med andre enn Telemark. Samtidig synes hun at det er vanskelig å åpne opp mot andre konkrete muligheter når utredningen er om to institusjoner.

- Men jeg er opptatt av argumentene, ikke av kjøttvekt.  Kvaliteten på argumentene er viktig når vi skal ta standpunkt, ikke telling av så mange er mot og så mange er for. Prosessen må sikre at argumentene kommer fram, sa Skretting.

Og dermed fikk universitetsdirektør Tor a. Aagedal i oppdrag å formulere punkt 2 i høringsbrevet etter anvisningene fra styremedlemmene.

Høringsfristen er satt til fredag 23. mai. Styrene ved UiA og HiT behandler saken i styremøte 18. juni – for UiAs vedkommende i Kristiansand. Dette møtet blir streamet. UiAs styre har internt og lukket styreseminar 13. mai.

Lytterunde

Fra 10. april vil rektor Torunn Lauvdal møte samtlige institutter ved UiA for å høre deres synspunkter.

- Møtene legges opp for å høre de ansatte ved instituttenes syn. Det blir en kort innledning ved seniorrådgiver Helge S. Møll, som er UiAs prosjektsekretær i Fellesprosjektet HiT / UiA. Deretter blir det synspunkter og diskusjon med referat fra hvert møte, fortalte rektor Torunn Lauvdal.

 

 

Seniorrådgiver Helge S. Møll er UiAs prosjektsekretær for "Fellesprosjektet HiT/UiA". I styremøtet - som ved alle instituttbesøkene de neste ukene - oppsummerte han rapporten som nå er sendt på høring.

Seniorrådgiver Helge S. Møll er UiAs prosjektsekretær for "Fellesprosjektet HiT/UiA". I styremøtet - som ved alle instituttbesøkene de neste ukene - oppsummerte han rapporten som nå er sendt på høring.