Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA-studenter er fornøyde med studiene

Studenter ved Universitetet i Agder trives bedre med studiene sine enn landsgjennomsnittet. Men det er også flere bekymringsverdige resultater i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse.

Foto av studenter i Vrimlehallen
I 2010 rapporterte hver sjette student at de hadde psykiske helseplager. I årets undersøkelse har andelen steget til hver tredje student. (Illustrasjonsfoto: Aptum)

Når de ble spurt om hvor godt de trives med studiene, svarte studenter ved Universitetet i Agder (UiA) mer positivt enn gjennomsnittet ved norske læresteder.

Dette gjaldt både hvor fornøyde de var med undervisningen, egen arbeidsinnsats, arbeidsmengden på studiet, måten studiet er strukturert på, den faglige veiledningen, det fysiske læringsmiljøet, og tilbakemelding på egen læring.

Studentene på UiA er også de som er mest fornøyde med studiestedet og helsetilbudet blant studenter i Sørøst-Norge. I det samme geografiske området kommer Kristiansand på andreplass når studentene sier hvor fornøyde de er med kulturtilbudet på studiestedet. Grimstad kommer på sjetteplass.

– Det er mye positivt i disse resultatene som vi kan bygge videre på, sier utdanningsdirektør ved UiA, Greta Hilding.

Foto av Greta Hilding

Utdanningsdirektør ved UiA, Greta Hilding

Resultatene kommer frem i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (ShoT) 2022. Dette er en landsomfattende spørreundersøkelse som skal kartlegge norske studenters helse, livskvalitet og studieprestasjon. Undersøkelsen blir gjort hvert fjerde år, og gjennomføres av Folkehelseinstituttet.

Hver tredje har psykiske plager

Langt fra alle resultatene i årets ShoT er like positive. Samtidig som at 75 prosent av studentene i den nasjonale undersøkelsen sier at de har det bra, og 85 prosent sier de har blitt godt tatt imot på studiestedet, er det flere som har det tungt.

I 2010 rapporterte hver sjette student at de hadde psykiske helseplager. I årets undersøkelse har andelen steget til hver tredje student.

En av tre studenter har alvorlige psykiske plager, og fire av ti mangler venner på studiestedet.

– Undersøkelsen er gjennomført i halen av koronapandemien. Vi er inne i en brytningstid med økende digitalisering både av studiehverdagen og samfunnet. Vi ser at studiehverdagen endres som følge av dette, både positivt og negativt. Her blir det viktig å finne en god balanse som møter studentenes behov, sier leder for SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning i en pressemelding.

Undersøkelsen er sendt ut til rundt 600.000 fulltidsstudenter i Norge. Rundt ti prosent har svart.

– Pandemien har gjort ting verre

Leder i SiA Helse, Eli Stålesen, er bekymret for flere av tendensene som kommer frem i undersøkelsen. Blant annet rapporterer over en fjerdedel av studentene ved UiA at de ofte føler seg ensomme.

– Når de snakker med oss, sier studentene ofte at digitale medier bidrar til å øke følelsen av å være utenfor. Når du sitter hjemme og ser at andre er ute og gjør ting, kan det fort føre til en følelse av å ikke være inkludert, sier Stålesen.

Foto av Eli Stålesen

Leder SiA Helse, Eli Stålesen

Nesten halvparten av studentene rapporterte også at de hadde eksamensangst. Stålesen sier seg enig med SHoT-leder Kari-Jussie Lønning i at isolasjonen fra koronapandemien kan ha mye med saken å gjøre.

– Campus har vært stengt, det har vært digital undervisning, studentene har ikke fått møte hverandre i kollokviegrupper. Det ville nesten vært rart om ikke studentene følte seg alene og var usikre på eksamen, sier hun.

Oppretter arbeidsgruppe

– Noen av resultatene i undersøkelsen gir grunn til bekymring, og vi skal følge dette opp i samarbeid med både SiA og STA, sier Greta Hilding, og refererer til Studentsamskipnaden i Agder og Studentorganisasjonen i Agder.

Hun nevner læringsmiljøutvalget ved UiA som en viktig arena for å diskutere felles tiltak.

– Så vil selvfølgelig fakultetene og Avdeling for lærerutdanning diskutere tiltak for sine studenter, fortsetter hun.

For å arbeide videre med funnene fra undersøkelsen blir det også satt ned en arbeidsgruppe med deltakere fra UiA, SiA, STA og Velferdstinget.