Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA starter semesteret med den sosiale meteren

Oppdatert 25. august: UiA ønsker å gi studentene så mye fysisk undervisning som mulig, men fra studiestart blir smittevernmeteren opprettholdt både i forelesninger og på campus generelt. Det er i tråd med regjeringens beslutning 28. juli - og i tråd med opplegget som UiA har forberedt studiestart og høstsemesteret etter.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

UiA - Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

Oppdatering 25. august: 

"Fra studiestart blir smittevernmeteren opprettholdt både i forelesninger og på campus generelt" - heter det i ingressen. Fra studiestart er definert som inntil regjeringen har gått over til trinn 4 i gjenåpningsplanen. Årsaken til det er blant annet den sterke økningen i smitte som er kommet etter studiestart over hele landet, ikke minst i Agder. Undervisningen er også planlagt ut fra at smittevernmeteren skal overholdes.

Oppdatering 4. august:

Ansatte: Fullvaksinerte (de som har fått 2 doser vaksine eller har hatt covid-19 siste 6 måneder) kan nå arbeide på campus uten egen avtale med HMS-ansvarlig ved fakultetet / avdelingen. Det er en forutsetning at smittevernreglene - inkludert 1 meters avstand - blir overholdt også av fullvaksinerte.

Studenter: Alle studenter vil få tilbud om vaksine - enten dose 2 eller begge dosene - fra Grimstad og Kristiansand kommuner. Foreløpig gjelder informasjonen under første plusspunkt  "Vaksinering" på "Retningslinjer og råd om koronaviruset"-nettsiden.

"Usikkerhet rundt Delta-varianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt gjør at regjeringen har besluttet å ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå. En ny vurdering av om vi kan gå til trinn 4 vil skje i midten av august," skriver regjeringen i sin pressemelding 28. juli.

Det er mulig at regjeringen innfører de bebudede justeringene i sin gjenåpningstrinn 4 i midten av august, men her er det ikke tatt noen beslutning ennå - og trolig vil det ikke bli kunngjort noe nytt før muligens i slutten av uke 32, kanskje fredag 13. august.

Ved UiA kommer en stor del av studentene fra andre deler av landet - ved hovedopptaket ble 47 prosent av tilbudene gitt til søkere fra andre regioner enn Agder. Mange av UiAs studenter er unge, UiA er en av institusjonene i høyere utdanning med flest studenter under 21 år. Begge disse forholdene inngår i vurderingen UiA har gjort ved planleggingen av studiestart og høstsemesteret. I tillegg er det usikkerhet rundt vaksinene, slik regjeringen skriver om Delta-varianten av korona-viruset.

Timeplanen er et enormt puslespill

Studiestart ved UiA er mandag 16. august, og det betyr at studiestarten og høstsemesteret starter etter den planen som er lagt. Studiestarten kan du lese mer om på studiestart-sidene.

Blant de eventuelle endringene i gjenåpningsplanen som regjeringen forbereder, heter det at "Universiteter, høyskoler og fagskoler kan ha fysisk undervisning med unntak fra avstandskravet under selve undervisningen."

Ved UiA startet arbeidet med å legge timeplaner for studiene i april. Det er et enormt puslespill å unngå at forelesninger i emner ikke kolliderer, samtidig som romstørrelser og flere variabler må tas inn i puslespillet. Derfor er det vanskelig å endre tildelte forelesningstider og -rom over natten. UiA har planlagt for å kunne tilby maksimalt antall studenter fysisk undervisning, og universitetet har også leid eksterne lokaler både i Kristiansand og Grimstad for å få dette til.

I tillegg har naturligvis foreleserne forberedt undervisningen i lang tid, tilpasset digitale forelesninger og eventuelt hybrider med både fysisk og digital undervisning.

Når regjeringen innfører justeringene i trinn 4 og skrumper smittevernmeteren i auditorier og klasserom, vil UiA så langt det er mulig forsøke å tilpasse seg dette - men det må nødvendigvis ta tid før alle er tilbake til normalsituasjonen, slik alle ønsker. Med endringene som erfaringene det siste halvannet året har gitt. De positive erfaringene med digitale elementer i undervisningen må videreføres og utvikles.

Mer om undervisning: Rull ned til plusspunkt "Undervisning" på "Retningslinjer og informasjon om koronaviruset". 

Eksamen blir i stor grad digital også i høst.

Føre-var-prinsippet

Helt fra korona-nedstengningen i mars 2020 har UiAs førende prinsipper vært at liv og helse og studentenes progresjon i studiene står øverst på prioriteringslista.

Det betyr at alle fremdeles skal ta smittevern-kurset og følge grunnprinsippene fra de fire kjente smittevern-hovedpunktene, også selv om du er vaksinert, presiserer FHI:

  1. Hold deg hjemme hvis du kjenner selv bare en antydning til at du er syk – og ta en smitte-test så raskt du kan
  2. Hold en meters sosial avstand
  3. Vask hendene ofte, eller bruk håndsprit
  4. Registrer deg med QR-kode i forelesninger og andre aktuelle steder. Det gjør smittesporingen lettere, og du slipper å stå ansvarlig for at flere enn de som var nærmest må i ventekarantene. Registrering er et krav i regjeringens gjenåpningsplan trinn 3, der vi er nå, og UiA har valgt å bruke QR-koder til dette.

I tillegg ber UiA om at alle registrerer seg i FHIs smittestopp-app, fordi dette gjør smittesporing enklere, ikke minst i fellesarealene – og kan hindre at hele campus må stenge ned.

Les mer om selve studiestarten, faddergruppene og onboarding-kurs på Studiestart-knappen og på Snart student - Forbered deg-knappen:

Vaksinasjonssenteret i Kristiansand ligger i Sørlandssenteret. (Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune)

Vaksinasjonssenteret i Kristiansand ligger i Sørlandssenteret. (Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune)

Vaksinering

Mange studenter og ansatte vil ikke være fullvaksinert ved studiestart. Etter siste vaksinasjonsscenario fra FHI (28. juni) vil alle over 18 år være fullvaksinert først i oktober.

Både Kristiansand og Grimstad tilbyr vaksinering til studenter. Les mer om hvordan du får dose to, eventuelt begge dosene, selv om du er registrert som bosatt i en annen kommune. (Rull ned til første pluss-punkt - Vaksinering)

Se oppdatering på toppen av siden.

Ansatte ved UiA og hjemmekontor

Fra 9. august er UiA tilbake til at ansatte som vil arbeide på campus må avklare det med sin HR-ansvarlige: Fakultetsdirektør / Avdelingsleder, som tidligere. Det er en konsekvens av at regjeringen ikke har åpnet for full tilbakevending til kontorene i gjenåpningsplanens trinn 3. Samtidig har UiA et ønske om at ansatte kan komme tilbake på jobb. Det er positivt både for den enkelte ansatte og ikke minst for studentene.

Oppdatering 4. augustFullvaksinerte (de som har fått 2 doser vaksine eller har hatt covid-19 siste 6 måneder) kan nå arbeide på campus uten egen avtale med HMS-ansvarlig ved falkultetet / avdelingen. Det er en forutsetning at smittevernreglene - inkludert 1 meters avstand - blir overholdt også av fullvaksinerte.