0
Hopp til hovedinnhold

UiA signerer nulltoleranse-kampanje

– Alle har rett til å leve, studere og jobbe i et trygt og inkluderende miljø. Det er målsettingen til den landsomfattende Aldri OK-kampanjen som rettes mot diskriminering, mobbing, seksuell trakassering og overgrep.

- Vi står sammen om "Aldri OK", sier UiA-direktør Seunn Smith-Tønnessen (f.v.) sammen med STA-leder Kai Steffen Østensen og UiA-rektor Frank Reichert.

- Vi står sammen om Aldri OK, sier UiA-direktør Seunn Smith-Tønnessen (f.v.) sammen med STA-leder Kai Steffen Østensen og UiA-rektor Frank Reichert.

Initiativet til kampanjen kommer fra studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Den sprer seg nå til universiteter og høgskoler over hele landet. Denne uka signeres Aldri OK av Studentorganisasjonen i Agder (STA), rektor og universitetsdirektør på Universitetet i Agder, Studentsamskipnaden i Agder (SiA) sammen med ordførerne i universitetsbyene Grimstad og Kristiansand og fylkesordførerne i Aust- og Vest-Agder.

Sammen forplikter de seg til å sørge for et trygt miljø for alle studenter, ansatte og besøkende.

Inn i retningslinjer

SiA-direktør Pål Harv og STA-leder Kai Steffen Østensen har også undertegner "Aldri OK"-dokumentet.

SiA-direktør Pål Harv og STA-leder Kai Steffen Østensen har også undertegner Aldri OK-dokumentet.

I kampanjedokumentet står det at «Universitetet vil gjennomføre anbefalinger og/eller tiltak i tråd med retningslinjer mot seksuell trakassering, arbeidskontrakter, likestillings- og mangfoldspolitikk».

 – Alle ledere på UiA er opptatt av å forbygge mobbing og trakassering. Vi tar opp temaet i vår store ledersamling nå i vår og det innarbeides i nye stillingsinstrukser, sier Reichert, og henviser til ny instruks for studieleder som skal vedtas av UiA-styret 7. mars. 

I forslaget står det at studieleder skal: følge opp universitetets arbeid mot mobbing og trakassering med forebyggende arbeid, og delta i behandling av varsler og bekymringsmeldinger knyttet til slike saker.

Eget ansvar

– Fram til nå har det handlet mye om hvem som har ansvaret når mobbing og trakassering skjer og om vedkommende som krenker. Jeg håper at Aldri OK-kampanjen gjør at vi også kan diskutere holdningene til den enkelte. Vi må alle ta ansvar for selv å ikke krenke andre, og vi må si fra når urett skjer, sier Kai Steffen Østensen, leder av STA.

Aldri OK-dokumentet signert av UiA-rektor Frank Reichert og UiA-direktør Seunn Smith-Tønnessen.

Send studiet på mail