Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA satser videre på krisehåndtering

Universitetsstyret videreførte støtten til forskningssenteret CIEM som strategisk satsingsområde med en million kroner årlig i tre år til.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Beredskapsøvelse, politibetjenter sjekker ut et bilvrak etter en bombeeksplosjon, foto.

TERROR: Fra en øvelse der også beredskap og teknologistøtte til beredskap ble testet ut. (Foto. Jan Arve Olsen).

Det er klart etter at styret behandlet en egen sak om dette torsdag i forrige uke.

Bjørn Erik Munkvold, portrettfoto

GLEDELIG: - Dette gjør at vi kan utvikle oss videre, sier senterleder Bjørn Erik Munkvold.

CIEM – Senter for integrert krisehåndtering - ble etablert som et senter ved UiA i 2011, og ble et av universitetets toppsatsingsområder i 2014, da med en egen grunnfinansiering på én million kroner i fire år. Nå som første periode med grunnfinansiering over, er satsingen evaluert og kommer så godt ut at styret gikk for å videreføre satsingsstøtten i tre nye år.

- Dette er stas! Vi er veldig godt fornøyd med styrets vedtak. Det bidrar sterkt til at vi kan utvikle oss videre som et viktig toppsatsingsområde, sier senterets leder, professor Bjørn Erik Munkvold.

Se også: Vil drille folk i hvordan de bør forholde seg under katastrofer (Fædrelandsvennen)

Vurdert internasjonalt av eksperter

De eksterne evaluatorene peker i sine konklusjoner peker på at CIEM har levert forskning på høyt nivå og med høy relevans, slik at senteret bør fortsette sin virksomhet. Disse er professor Sofie Pilemalm, direktør ved Centre for Advanced Research in Emergency Response (CARER) ved Linköpings universitet i Sverige, og professor Frederick Benaben, ved Centre Gènie Industriel i Frankrike.

Begge de eksterne bedømmerne er samstemte på flere punkter. Først og fremst gir de en tydelig anerkjennelse av CIEMS arbeid og de resultatene som er oppnådd. Videre trekker de frem at kvaliteten på forskningen er meget høy. Og de peker på at tematikken har en direkte relevans i vår samtid, samt at gjennomslaget CIEM har hatt med sine søknader om ekstern finansiering, herunder EU-midler, er uvanlig høyt.

Vekst- og konsolideringsfase nå

Et hus som er rammet av flom, illustrasjonsfoto

FLOMMEN PÅ SØRLANDET: Hvordan kan ny teknologi gjøre oss alle bedre i stand til å styrke beredskapen og håndtere kriser? Det skal UiA fortsatt være best på å besvare. 

Både Sofie Pilemalm og Frederick Benhaben peker også på at CIEM har vært i en oppbyggingsfase, og at miljøet nå står overfor et vendepunkt der vekst og konsolidering er av betydning for videre utvikling.

Tilrådningene som evaluatorene gir, er i tråd med å sikre denne overgangen. De er:

  • Forskningens kvalitet og relevans: holde oppe nivået som allerede er oppnådd med publikasjoner, samt vurdere mer tematisk spissing av senterets forskningsområder.
  • Organisasjon og partnere: endre forholdet mellom senior- og juniortilsatte noe, slik at det blir flere ph.d.-kandidater per seniorforsker. Styrke hierarkiet i organisasjonen, og få fast administrativ ressurs dedikert til senteret. Interessenter og brukere kan bli bedre representert i partnergruppen.
  • Ekstern finansiering: opprettholde søknadsproduksjon, og samtidig jobbe mot langsiktig finansiell støtte. Her anbefales to linjer: den ene er industrien, som kan være interessert i utvikling, produksjon og salg av produktene, den andre er statlige/kommunale instanser, som kan være interessert i å ta samme produkter i bruk. Begge linjene krever systematisk tilnærming, men er viktige for langsiktige økonomiske tilskudd.
  • Videre utvikling: fremover er det viktig at CIEM utvikler organisasjonen, har fokus på rekruttering, øker i størrelsen og har god forankring lokalt, får tydelig linjer i sin organisasjon, egen administrasjon, øker sin synlighet og tilknytning til interessenter og brukere. Forskningsfokus må fortsette å være relevant.

Se begge evalueringsrapportene her

Kort om CIEM:

CIEM er et tverrfakultært senter ved Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for samfunnsvitenskap som arbeider med og forsker på teknologistøtte for beredskap, og krisehåndtering.

CIEM har fra starten i 2011 utviklet seg til å bli et nasjonalt ledende forskningsmiljø innen sitt felt. Senteret er også anerkjent internasjonalt.

Senterets tverrfaglige fokus representerer en unik profil, som blant annet omfatter forskningsområder innen grunnleggende teknologisk infrastruktur for datainnsamling og analyse, verktøy og prosesser for samhandling og beslutningsstøtte, og samfunnsmessige utfordringer ved bruk av ny teknologi innenfor beredskap og krisehåndtering.

I tillegg til integrasjon av fagdisipliner, fokuserer CIEM også på integrasjon av globale og lokale forskningsperspektiver innen krisehåndtering, integrasjon av forskning og praksis, og integrasjon av forskning og undervisning.