0
Hopp til hovedinnhold

UiA satser på miljø-mastergrad i Asia

UiA har fått faglig ansvar for et nytt masterprogram i miljøvennlig og bærekraftig forretningsdrift. Undervisningen skal foregå i Indonesia, og programmet vil prioritere studenter fra fattige land i Sørøst-Asia.

Bildet viser forurensning på en strand i Indonesia.
Sørøst-Asia har store miljø-utfordringer. Bildet viser forurensning på en strand i Indonesia. Foto: Shutterstock

Utenriksdepartementet har gitt drøyt 12 millioner kroner til programmet, og Universitetet i Agder får en tredjedel av pengene for å kvalitetssikre faglig innhold og pedagogisk opplegg. Det er 30 plasser på masterprogrammet, hvorav 20 er fullfinansierte plasser for studenter fra land som Laos, Kambodsja, Myanmar, Filippinene, Thailand og Indonesia.

– Vi ønsker at studiet skal være internasjonalt, og derfor er det også 10 plasser til europeiske studenter. Denne første satsingen går over fire år, med to kull studenter, sier professor Stein Kristiansen ved Handelshøyskolen ved UiA.

Studiet har opptak til høsten, og har studiestart januar 2021.

Praktisk tilnærming

Undervisningen skal foregå ved Gadjah Mada University (UGM) i Yogyakarta, som regnes som Indonesias beste universitet. 

Bilde av Gadjah Mada University i Indonesia.a

Undervisningen skal foregå ved Gadjah Mada University i Indonesia.

UiA har hatt samarbeid med Gadjah Mada i over 25 år. Masterprogrammet er basert på en Master of business administration (MBA), men tilføyer et sentralt miljø- og bærekraftfokus. Forelesere fra UiA skal etter planen bidra i alle emnene. I andre semester skal studentene velge blant seks tekniske emner, som byplanlegging, bærekraftig landbruk og fornybar energi.

– I alle de tekniske emnene skal vi ha inn selskaper som jobber med tematikken, både fra Norge og fra Sørøst-Asia. Selskapene som holder til i Asia vil ha studentene i praksis i tredje semester. Studentene skal samle inn data til sine masteroppgaver i praksis-perioden, sier Kristiansen.

Master in sustainability management

Følgende valgemner skal tilbys:

  • Marine Resources and Coastal Management
  • Energy Resource Management
  • Urban Management
  • Food Security and Sustainable Agriculture
  • Climate Change Laws and GHG Reductions
  • Forests and Conservation Management

Tverrfaglig program

Rekrutteringen av asiatiske studenter vil skje gjennom ASEAN University Network, som er et nettverk bestående av de 30 beste universitetene i regionen. Masterprogrammet er for søkere med bachelorgrad, og det er et ønske å rekruttere fra ulike fagfelt, som ingeniører, økonomer og agronomer.

– Dette blir et tverrfaglig masterprogram, hvor studentene selv kan velge sine fokusområder etter hva de selv er interessert i. Etter fullført utdanning kan studentene begynne å jobbe med miljøproblematikken der de kommer fra, sier Kristiansen.

– Formidable utfordringer

Formålet med masterprogrammet er å gi studentene nyttig og praktisk kunnskap om bærekraftig forretningsdrift i en region som har store miljøproblemer. 

Picture of professor Stein Kristiansen.

Professor Stein Kristiansen håper å kunne utvide masterprogrammet til Tanzania og India. Foto: UiA

– UiA ønsker å bidra der utfordringen er størst, og det er formidable utfordringer i Asia. Befolkningsvekst og en svært rask økonomisk utvikling har ført til store forurensningsproblemer, utfordringer med rent vann, avskoging og klimaendringer. Slik vi ser det, er miljø og bærekraft naturlige deler av fokuset til en handelshøyskole, sier Kristiansen.

Det jobbes for å gjøre tilbudet permanent og tilby studiet som en fellesgrad mellom UGM og UiA. Det er også et ønske om å utvide tilbudet til samarbeidende universiteter i Tanzania og India.