Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA-prosjekt videre i IKT pluss

23 prosjekter er videre til andre runde når Forskningsrådet skal styrke grunnleggende IKT-forskning i Norge. UiA leder ett av prosjektene som er med til andre runde, og er partner i et annet.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Illustrasjonsfoto
Bilde: Colourbox

Under paraplybegrepet "Data og tjenester overalt" skal Forskningsrådet fordele 160 millioner kroner til prosjekter under paraplybegrepet "Data og tjenester overalt".

Dette omfatter forskningsområder som blant annet tingenes internett, trådløse infrastrukturer, kunstig intelligens, autonome systemer og robotikk.

– Digitaliseringen av samfunnet vårt stiller store krav til kunnskap og forskningsaktivitet innenfor IKT. Prosjektene som nå er innvilget, skal flytte forskningsfronten, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter på kortere eller lengre sikt, sier Hilde Erlandsen, Forskningsrådets digitaliseringsekspert i en pressemelding.

Forsker på sikker vannforsyning

Professor Baltasar Enrique Beferull Lozano.

Professor Baltasar Enrique Beferull Lozano.

Et av de 23 prosjektene som er videre i runde 2 er INDURB, ledet av professor Baltasar Enrique Beferull Lozano ved Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder.

Prosjektet har som mål å designe og ta i bruk et såkalt cyber-fysisk system for autonom kontroll og kontinuerlig læring innen vannforsyning. Dette skal kunne tas i bruk både i industrien og i offentlig vannforsyning, og blant annet føre til bedre vannsikkerhet.

Professor Lozano leder Universitetet i Agders Intelligent Signal Processing & Wireless Networks lab (WISENET), samt forskningsgruppen Wireless Communications and Embedded Systems. Han leder også Fripro-Toppforsk-prosjekektet Wireless Social Devices Enabled by Self-Organized Spectrum.

Datamaskiner og naturlig språk

Universitetet i Agder er også partner i prosjektet Human-Chatbot Interaction Design, som blir ledet av Petter Bae Brandtzæg ved SINTEF. Prosjektet skal etablere en sirkel av spesialister som skal jobbe med interaksjon mellom menneske og maskin, og maskinlæring.

Fra UiAs side er det professor Ole-Christoffer Granmo og Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) som er med i prosjektet. CAIR samarbeider også med SINTEF på et annet forskningsprosjekt om naturlig språk.

I første runde får prosjektene 500.000 kroner. På slutten av 2017 blir det klart hvem som får støtte de neste fire årene.

Pengene kommer fra Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justisdepartementet.

Kompetansen som prosjektene genererer skal være en langsiktig ressurs for digitalisering i næringsliv og offentlig sektor.